Nr projektu. 460

Park Kolumba [WBO. 2018]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 249 850 zł

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Daniel Werbliński

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem budowy stacji Roweru Miejskiego, ponieważ obecnie Miasto przygotowuje się do podpisania nowej umowy z operatorem roweru miejskiego, która będzie obowiązywała od 2019 roku. Dla wskazanego terenu konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania. Inwestycja wymaga etapowania.
Kwota zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji inwestycji.

Uzasadnienie

Park przy skrzyżowaniu ul. Kolumba z ul. Marca Polo to malowniczy skwer położony przy bulwarze spacerowym w bezpośrednim sąsiedztwie kanału żeglugowego i osiedla Olimpia Port. W ramach WBO chcielibyśmy przede wszystkim wzbogacić park o dodatkową zieleń dzięki nasadzeniom nowych krzewów oraz wzbogacić to miejsce o niezbędną infrastrukturę i uczynić je bardziej przyjaznym dla mieszkańców Wrocławia - w szczególności Swojczyc i Sępolna.
Na terenie parku planujemy przeprowadzić nową ścieżkę rowerowa, która połączy istniejącą już na osiedlu ścieżkę z bulwarem. Dodatkowo chcemy wyznaczyć nowe i odnowić stare ścieżki, które zostaną otoczone opaskami z kostki granitowej.
Aby stworzyć miejsce do integracji dla naszych mieszkańców chcemy zamontować w dwóch miejscach designerskie siedziska. W jednym, z rejonów chcielibyśmy stworzyć wyjątkowe miejsce z możliwością wylegiwania się na siatkach, gdzie mieszkańcy mogliby korzystania z dobrodziejscy dobrej pogody mając widok na rzekę. Dodatkowo przy kolejnym miejscu odpoczynku chcielibyśmy wstawić okrągłe lub pół okrągłe ławki aby ułatwiły naszym mieszkańcom integrację. W pobliżu tych ławek chcemy umieścić stację rowerową razem ze stojakami, aby również rowerzyści, którzy przejeżdżają przez nasze osiedlę spędzili na nim trochę więcej czasu w miłej scenerii.
Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i odwiedzających park, chcielibyśmy umieścić na ulicy graniczącej z zielenią przejście dla pieszych.
Szacujemy, że łączny koszt inwestycji zamknie się w kwocie poniżej 250 tys. zł.

Elementy projektu

Lampa parkowa SCHREDER model cal led 4 sztuk
Siedziska i ławki
Przejście dla pieszych
Krzewy
Ścieżka rowerowa i renowacja istniejących
Stacja Rowerowa
Ograniczniki

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu