Nr projektu. 419

Zielone Wojszyce. Rewitalizacja skweru przy ul. Kosmicznej, Chlebowej i Spokojnej. [WBO. 2018]

Głosów: 610

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy (Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno)
 • Lider projektu: Natalia Krzesaj

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale tylko w zakresie nasadzeń zieleni oraz alejek. W zakresie lokalizacji placu zabaw, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, place zabaw mogą być lokalizowane w odległości 10 m od linii rozgraniczającej osie jezdni. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale tylko w zakresie nasadzeń zieleni oraz alejek. W zakresie lokalizacji placu zabaw, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, place zabaw mogą być lokalizowane w odległości 10 m od linii rozgraniczającej osie jezdni. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Przy zbiegu ulic: Kosmiczna, Chlebowa, Spokojna znajduje się skwer zieleni zarośnięty chwastami, przez którego środek prowadzi wydeptana przez mieszkańców ścieżka. Celem zgłoszonego projektu jest rewitalizacja tego miejsca poprzez wykonanie alejki oraz nowych nasadzeń roślinności.

Elementy projektu

Alejka
Roślinność

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 8: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wojszyce

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

610

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 609
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 338
Mężczyźni 272

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.