Nr projektu. 360

Park&Sport na Zakrzowie - rozbudowa Parku Jedności i Wrocławskiej Areny Sportu na terenie dawnego stadionu Polaru [WBO. 2018]

Głosów: 2 474

Kategoria: inne

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

 • Projekt rejonowy (Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie)

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł, z czego 500 000 zł zostanie przeznaczone na budowę kolejnej części "Parku Jedności", a pozostałe środki na kontynuację inwestycji na terenach sportowych na Zakrzowie, zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Lidera. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 252 i 360.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie rozbudowy Parku Jedności. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zakres dotyczący oświetlenia boiska baseballowego zweryfikowany negatywnie, na boisku jest obecnie realizowane oświetlenie. Dalszy rozwój tego zakresu prac będzie służył głównie działaniom klubu sportowego i nie powinien być przez to realizowany z WBO.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 252, 360 i 361.

Uzasadnienie

Projekt powstał w ramach współpracy drużyny baseballowej "Barons Wrocław" oraz stowarzyszenia "Zmieniaj Zakrzów".
Przedsięwzięcie zakłada, że w ramach dużego projektu rejonowego 500 tys. zł zostanie przeznaczone na budowę kolejnej części "Parku Jedności" (od ul. Charkowskiej do Zatorskiej) z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz wyposażenie jej w elementy służące do uprawiania sportu i rekreacji na świeżym powietrzu, m.in. mały skatepark dla dzieci i młodzieży z torem rolkarskim dookoła w części koło przystanków MPK, a także w elementy, które nie będą mogły być sfinansowane z wygranego projektu zielonego WBO 2017 (m.in. II wybieg dla psów, przyłącze energetyczne dla planowanej małej sceny w części integracyjnej parku niedaleko kościoła).
Natomiast 250 tys. zostanie przeznaczone na kontynuację budowy Wrocławskiej Areny Sportu (teren stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości) w zakresie:
- poprawy bezpieczeństwa (ciągi komunikacyjne, oświetlenie alejkowe, uzupełnienie brakującego ogrodzenia),
- dokończenia budowy małego boiska baseballowego/softballowego.
Dokładny zakres prac zostanie ustalony na etapie projektowym.
Pozytywna weryfikacja projektu, a następnie jego ewentualna wygrana przyczynią się do kontynuacji ważnych z punktu widzenia osiedla przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych. Rozbudowa Wrocławskiej Areny Sportu zapewni mieszkańcom możliwość aktywności sportowej w komfortowych warunkach, a rozwój "Parku Jedności" uzupełni infrastrukturę osiedlową o miejsce do wypoczynku i rekreacji, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania osiedla.

Elementy projektu

Rozbudowa Parku Jedności zgodna z wypracowaną przez mieszkańców i lidera projektu koncepcją (z czerwca i lipca 2018 r.) - 500 000 zł
Kontynuacja zakresu prac realizowanych w ramach zeszłorocznych projektów WBO na tym terenie (WBO 374_2017 i WBO 373_2017) - poprawy bezpieczeństwa (ciągi komunikacyjne, oświetlenie parkowe i uzupełnienie ogrodzenia) oraz rozbudowa infrastruktury do baseballu i softballu - małe boisko (dokończenie budowy) - 250 000 zł.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 5: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: Rozbudowa Wrocławskiej Areny Sportu (obręb: Zakrzów, arkusz: AR_11, działki: 2/4, 30/1, 31/1) oraz kontynuacja budowy Parku Jedności i uzupełnienie o oświetlenie (obręb: Zakrzów, arkusz: AR_18, działka: 30/13 ograniczona ulicami Charkowską i Zatorską)

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 474

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 658
Papier 816

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 180
Mężczyźni 1 294

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.