Nr projektu. 278

Zacisze i Strachocin - parki kieszonkowe, nasadzenia, plac zabaw, otwarta siłownia, ławki, lampy, kosze, ścieżki [WBO. 2018]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Zagospodarowanie działki nr 70/3, Arkusz mapy: 4, Obręb: Strachocin, ze względu na dużą powierzchnię, będzie kosztować powyżej 1 mln zł. Działka nr 10/5, AM- 2, Ob. Zacisze jest działką prywatną. Działka nr 3/9, AM-2, obr. Zacisze w projekcie mpzp dla części zespołów urbanistycznych Zacisze i Dolina Odry we Wrocławiu (uchwała Nr XXXI/1067/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2009 r.) przewidziana jest pod drogę wewnętrzną, która stanowi dojazd do kompleksu hotelowo-rekreacyjnego GEM. W związku z powyższym wnioskowane funkcje typu: plac zabaw czy siłownia otwarta, nie są wskazane.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Zagospodarowanie działki nr 70/3, AM-4, obręb Strachocin, ze względu na dużą powierzchnię, będzie kosztować powyżej 1 mln zł. Działka nr 10/5, AM-2, obręb Zacisze jest działką prywatną. Działka nr 3/9, AM-2, obręb Zacisze w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części zespołów urbanistycznych Zacisze i Dolina Odry we Wrocławiu (uchwała Nr XXXI/1067/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 2009 r.) przewidziana jest pod drogę wewnętrzną, która stanowi dojazd do kompleksu hotelowo-rekreacyjnego GEM. W związku z powyższym wnioskowane funkcje typu: plac zabaw czy siłownia otwarta, nie są wskazane.

Uzasadnienie

Projekt dotyczy zagospodarowania działek na Zaciszu oraz na Strachocinie. Teren ma zostać zagospodarowany, z nowymi nasadzeniami, małą architekturą (ławki, lampy, kosze), alejkami, placem zabaw, siłownią otwartą pod chmurką oraz innymi atrakcjami terenowymi.

Chodzi o utworzenie parku kieszonkowego, funkcjonalnego, z ofertą dla różnych grup wiekowych, wykorzystując teren zielony.

Strachocin, AR_4, 70/3, przy Strachocińskiej na wysokości Fresh Marketu, między tą ulicą a groblą Janowicko-Swojczycką
Zacisze, AR_2, 10/5, na końcu Mianowskiego, wzdłuż Starej Odry, ewentualnie inne w pobliżu działki

Elementy projektu

Nasadzenia
Mała architektura
Elementy placu zabaw i otwartej siłowni
Ścieżki i alejki
Inne atrakcje terenowe

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów, Zacisze-Zalesie-Szczytniki

Kontakt z liderem projektu