Nr projektu. 24

Bulwar Fizyków, etap 2, zegar słoneczny na Bulwarze im. J. Zwierzyckiego [WBO. 2018]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Dopuszczony do głosowania

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Lider projektu: Maciej Matyka

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu i lokalizacja zegara zostaną ustalone z Liderem i MKZ na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 18 i 24.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu i lokalizacja zegara zostaną ustalone z Liderem i MKZ na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 18 i 24.

Uzasadnienie

Przedstawiamy kolejny etap projektu z poprzedniej edycji WBO, który udało nam się wcielić w życie (aktualnie powstają na tym terenie zwierciadła akustyczne). Ogólna koncepcja zakłada, żeby na tym terenie powstał ogród doświadczeń z otwartą salą wykładową. Niniejszy projekt zgłaszamy w celu realizacji kolejnego etapu tj instalacji astronomicznej - zegara słonecznego. W ramach tej realizacji może być potrzeba instalacji elementów małej architektury i/lub zieleni.

Elementy projektu

Instalacja urządzenia fizycznego wg projektu
Elementy małej architektury
Zieleń

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: Bulwar pomiędzy pl. M. Borna, a Mostem Pomorskim.

Osiedle: Nadodrze

Kontakt z liderem projektu