Nr projektu. 183

Chodnik wraz ze ścieżką rowerową od Oporowa (ul. Kwiatkowskiego) do granic miasta Wrocław lub do Mokronosu Dolnego (ul. Stawowa) [WBO. 2018]

Głosów: 760

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
  • Lider projektu: Bartosz Malec

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 750 000 zł. Na etapie realizacji okaże się czy nie będzie konieczności etapowania prac i czy zaplanowane środki wystarczą na jego realizację. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 750 000 zł. Na etapie realizacji okaże się czy nie będzie konieczności etapowania prac i czy zaplanowane środki wystarczą na jego realizację. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Ulica Mokronoska we Wrocławiu stanowi ważny dojazd do autostrady A8 (Autostradowej Obwodnicy Wrocławia), przez co występuje tu również duży ruch kołowy (szczególnie duże obciążenia ruchu w godzinach popołudniowych). Jest to także droga dojazdowa do zakładów położonych na południowej części Oporowa. Jest to bardzo niebezpieczna przeprawa dla osób podróżujących pieszo bądź rowerem. Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej i chodnika w jednym z dwóch wariantów - od końca chodnika przy skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego i ul. Mokronoskiej do granic miasta Wrocław (ok. 460m); drugi wariant byłby pełnym przedłużeniem do ul. Stawowej w Mokronosie Dolnym (całkowita długość 1100m). Poza zwiększeniem bezpieczeństwa, upłynnieniem ruchu (część osób z okolicznych wsi mogłaby bezpiecznie podróżować rowerem), mieszkańcy Oporowa uzyskaliby dostęp do terenów rekreacyjnych w Mokronosie Dolnym jak i np. dojazdu drogi awaryjnej wzdłuż AOW (miejsce idealne na spacery jak i przejażdżki rowerowe czy na rolkach) czy do klubu fitness w Mokronosie Dolnym. Przy założeniu budowy chodnika betonowego o szerokości 1m (250zł/m^2) i budowy ścieżki rowerowej o szerokości 1m z nawierzchnią asfaltową (270zł/m^2) wariant I kosztowałby ok. 240 000zł, natomiast wariant II ok. 572 000zł.

Elementy projektu

Ścieżka rowerowa
Chodnik

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Oporów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

760

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 756
Papier 4

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 388
Mężczyźni 372

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.