Nr projektu. 179

ul. Dworcowa (odcinek między ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego) - infrastruktura [WBO. 2018]

Głosów: 554

Kategoria: komunikacja zbiorowa

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Lider projektu: Martyniusz Rak

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie wyłącznie w zakresie wymiany 2 wiat, wymiany 4 ławek i ustawienie dodatkowych 3 ławek, wymiany 4 szt. słupków przystankowych na nowe. Zadanie te powinno być skoordynowane z planowaną budową drogi rowerowej w tej lokalizacji. W ramach WBO 2018 nie realizuje się wymiany nawierzchni chodników. Kwota potrzebna na zadanie 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie wyłącznie w zakresie wymiany 2 wiat, wymiany 4 ławek i ustawienie dodatkowych 3 ławek, wymiany 4 szt. słupków przystankowych na nowe. Zadanie te powinno być skoordynowane z planowaną budową drogi rowerowej w tej lokalizacji. W ramach WBO 2018 nie realizuje się wymiany nawierzchni chodników. Kwota potrzebna na zadanie 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Pętla przystankowa przy ul. Dworcowej znajdująca się na odcinku między ul. Kościuszki a ul. Piłsudskiego (skąd m.in. odjeżdżają autobusy na lotnisko) jest położona w samym centrum miasta i korzystają z niej nie tylko wrocławianie, ale ponadto często korzystają z niej turyści i mieszkańcy okolicznych miast, którzy np. chcą się dostać na lotnisko.
Niestety pętla ta jest w bardzo złym stanie, zwłaszcza jeśli chodzi o nawierzchnię chodnika (nierówne płyty betonowe sprzed kilkudziesięciu lat, bardzo niewygodne do poruszania się, zwłaszcza dla wózków dziecięcych i inwalidzkich) oraz małą liczbę ławek. Poza tym bardzo nieprzejrzyste są rozkłady jazdy, które są rozdzielone na poszczególne przystanki, dlatego pasażer (zwłaszcza spoza Wrocławia) może mieć trudności ze zorientowaniem się. Pętla ta jest bowiem dosyć nieintuicyjnie zorganizowana i można czasem nie wiedzieć "o co chodzi" tj. z którego przystanku i autobusu skorzystać.
Miejsce to tworzy niezbyt korzystny wizerunek miasta, a - tak jak już wspomniałem - duża część osób (w tym również turystów) przyjeżdża do Wrocławia komunikacją publiczną (głównie koleją lub na PKS), aby dostać się na lotnisko. Czasami może to być pierwsza lub jedyna część Wrocławia, którą zobaczą.
Wystarczyłoby postawić nowe wiaty przystankowe (3-4), kosze na śmieci, ławki, słupy przystankowe.
Projekt ten kwalifikuję jako ogólnomiejski, gdyż z tej pętli korzysta duża część mieszkańców Wrocławia, jak i osób przyjezdnych, a miejsce to ma wpływ na wizerunek i postrzeganie naszego miasta.

Elementy projektu

Wiaty przystankowe
Ławki
Słupki przystankowe

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: ul. Dworcowa na odcinku między ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego (strona zachodnia)

Osiedle: Przedmieście Świdnickie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

554

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 548
Papier 6

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 316
Mężczyźni 238

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.