Nr projektu. 148

Chodnik i droga rowerowa ze stacji PKP Kuźniki do sklepu Lidl na ul Bystrzyckiej. [WBO. 2018]

Głosów: 499

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Projekt zakłada budowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od Stacji PKP Kuźniki do sklepu Lidl na ul. Bystrzyckiej.

Mieszkańcy osiedla Kuźniki od dawna czekają na dogodne dojście do linii autobusowej 136 oraz na bezpieczny powrót do domu w wieczornych godzinach.
Na odcinku od Stacji PKP Kuźniki do sklepu Lidl na ul.Bystrzyckiej nie ma chodnika co stwarza duże niebezpieczeństwo.

Beneficjenci - mieszkańcy osiedla Kuźniki i Kosmonautów.

Elementy projektu

Droga rowerowa
Chodnik

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gądów-Popowice Płd.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

499

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 483
Papier 16

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 268
Mężczyźni 231

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.