Nr projektu. 136

Zielone Płuca Popowic [WBO. 2018]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Lider projektu: Sławomir Ślepak

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie ustawienia ławek, koszy na śmieci oraz wykonania nasadzeń. W zakresie budowy placu do gry w boule na wskazanym terenie należy wkomponować go w ciąg alejek. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Prezentowana koncepcja przewiduje:
- posadzenie na Polanie 150 wyrośniętych drzew w celu szybkiego zazielenienie się okolicy bez zmiany ogólnego wyglądu terenu, nasadzenia mają odbyć się wokół polany. Celem nie jest zalesianie samej polany, tracąc miejsce do wypoczynku/rekreacji lecz uzyskanie zacienienia głównej alei wokół polany oraz znajdujących się tam ławek. Takie nasadzenie spowoduje, że teren polany będzie nadal dużym przestronnym zielonym miejscem.

- zamontowanie pięciu zintegrowanych stanowisk odpoczynku (na utwardzonym podłożu trzy wygodne ławki z oparciem ustawione w formie litery U, kosza na śmieci oraz stojaka na rowery. Całość otoczona zostanie niskim żywopłotem.). Zintegrowany zestawy odpoczynku mający na celu spotykanie się większych grup mieszkańców, wspólnych rozmów co zaowocuje zacieśnianiem się stosunków międzysąsiedzkich w komfortowych warunkach. W założeniu usytuowane są one w zacienionych miejscach.

- boisko do buli o wymiarach 4 x 15 metrów wraz z czterema ławkami z oparciem i koszem na śmieci ma zapewnić przyjemniejszą grę.
-stół do gry w piłkarzyki zamontowany na betonowym okręgu będzie nową atrakcją dla dzieci.
Atrakcje te usytuowane będą w zacienionym miejscu dla komfortowego ich użytkowania.

Pragniemy, aby mieszkańcy Popowic żyli w zdrowszym i czystszym środowisku, pośród zieleni. Jeśli i Wam na tym zależy to proszę o głos na nasz projekt.

Elementy projektu

150 drzew
5 zintegrowanych stanowisk odpoczynku
boisko do buli
betonowy stół do gry w piłkarzyki

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: projekt dotyczy całego terenu polany popowickiej

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Kontakt z liderem projektu