Nr projektu. 123

Rowerem w obie strony po Armii Krajowej - bezpieczna, dwukierunkowa droga rowerowa po południowej stronie - etap 1 [WBO. 2018]

Głosów: 810

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Za kwotę do 250 000 zł można wykonać dwukierunkową drogę dla rowerów po południowej stronie ul Armii Krajowej od wiaduktu nad torami kolejowymi do ul. Bogedaina wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych i dwukierunkowego przejazdu dla rowerów. Brak zgody na wyznaczenie nieosygnalizowanego przejazdu dla rowerów przez ul. Armii Krajowej w pobliżu skrzyżowania z ul. Bogedaina. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak szacunkowy koszt inwestycji został wyceniony na 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Drogi rowerowe wzdłuż al. Armii Krajowej są wąskie i ciasne. Wielu rowerzystów nie wie, że są jednokierunkowe, lub też świadomie ignoruje ten fakt, i jeździ pod prąd, co powoduje niebezpieczne sytuacje i jest uciążliwe dla tych przepisowo jadących. Wkrótce ma się też zacząć budowa Alei Wielkiej Wyspy, która przedłuży al. Armii Krajowej aż do ul. Mickiewicza i przyciągnie jeszcze więcej rowerzystów.
Trzeba więc istniejącą infrastrukturę przygotować i utworzyć zawczasu pełnowymiarowe, bezpieczne drogi rowerowe. W pierwszym etapie proponuje się odcinek między ul. Bardzką a estakadą nad torami kolejowymi i ul. Krakowską po południowej stronie. Można to tutaj zrobić tanim kosztem, wydzielając z szerokiego na 5 metrów asfaltowego chodnika dwukierunkową drogę rowerową. Ruch pieszy jest tutaj niewielki, a rowerzystom wystarczy 2-2,5m szerokości. Należy również utworzyć przejazd rowerowy (lub czwarty wlot) na skrzyżowaniu z ul. Bogedaina, aby można się było legalnie dostać również na drugą stronę ulicy, oraz obniżyć krawężniki. Warto również w miarę możliwości przewidzieć nasadzenia drzew jak na niedalekiej ulicy Bardzkiej, bo jazda czy spacer wśród zieleni są dużo przyjemniejsze.

Elementy projektu

Wydzielenie drogi rowerowej z asfaltowego chodnika za pomocą odpowiedniego oznakowania poziomego
Budowa przejazdu rowerowego albo czwartego wlotu na skrzyżowaniu z Bogedaina
Obniżenie krawężników na skrzyżowaniu z Bogedaina
Nasadzenia zieleni

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: Ulica Armii Krajowej - odcinek między Bardzką a Krakowską - południowa strona

Osiedle: Tarnogaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

810

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 801
Papier 9

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 397
Mężczyźni 413

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.