Nr projektu. 108

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Rewitalizacja Parku Magellana pomiędzy ulicami: Magellana, Chałupnicza, Vasco da Gamy we Wrocławiu [WBO. 2018]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 700 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Łukasz Bareja

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

PROJEKT WYCOFANY NA WNIOSEK LIDERA Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Może okazać się, ze konieczne będzie etapowanie prac. Dla przedmiotowego terenu konieczne jest sporządzenie kompleksowej koncepcji zagospodarowania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Może okazać się, ze konieczne będzie etapowanie prac. Dla przedmiotowego terenu konieczne jest sporządzenie kompleksowej koncepcji zagospodarowania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Od kilku lat we Wrocławiu trwają starania zmierzające do rewitalizacji terenów nadodrzańskich, mających na celu "otwarcia rzeki na mieszkańców". Jednym z niedocenionych miejsc tego tereny jest park znajdujący się pomiędzy ulicami: Magellana, Chałupnicza, Vasco da Gamy we Wrocławiu. Park znajduje się w centrum nowych inwestycji mieszkaniowych powstających w okolicy. Rewitalizacja parku pomoże w integracji lokalnych mieszkańców oraz pozwoli na połączenie pieszo-rowerowe tras turystycznych wzdłuż Odry w kierunku Strachocina i Wojnowa. Projekt zakłada uporządkowanie tego terenu i stworzenie z niego przyjaznej przestrzeni do rekreacji dla mieszkańców okolicznych osiedli. Konieczne jest uporządkowanie zieleni z wykonaniem nowych nasadzeń oraz wyrównaniem terenu. Dzięki temu będzie można wytyczyć ścieżki spacerowo-rowerowe, docelowo wyposażone w małą architekturę, taką jak ławki i kosze na śmieci oraz oświetlenie w postaci latarni parkowych.

Elementy projektu

Stworzenie ścieżek spacerowo-rowerowych z kruszywa długość ok. 500m
Montaż 8 ławek
Montaż 6 śmietników
Montaż 12 latarni parkowych
Uporządkowanie zieleni i nowe nasadzenia na terenie parku
Projekt na rewitalizację parku

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Załączniki

Kontakt z liderem projektu