Nr projektu. 108

Rewitalizacja Parku Magellana pomiędzy ulicami: Magellana, Chałupnicza, Vasco da Gamy we Wrocławiu [WBO. 2018]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 700 000 zł

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Łukasz Bareja

Uzasadnienie

Od kilku lat we Wrocławiu trwają starania zmierzające do rewitalizacji terenów nadodrzańskich, mających na celu "otwarcia rzeki na mieszkańców". Jednym z niedocenionych miejsc tego tereny jest park znajdujący się pomiędzy ulicami: Magellana, Chałupnicza, Vasco da Gamy we Wrocławiu. Park znajduje się w centrum nowych inwestycji mieszkaniowych powstających w okolicy. Rewitalizacja parku pomoże w integracji lokalnych mieszkańców oraz pozwoli na połączenie pieszo-rowerowe tras turystycznych wzdłuż Odry w kierunku Strachocina i Wojnowa. Projekt zakłada uporządkowanie tego terenu i stworzenie z niego przyjaznej przestrzeni do rekreacji dla mieszkańców okolicznych osiedli. Konieczne jest uporządkowanie zieleni z wykonaniem nowych nasadzeń oraz wyrównaniem terenu. Dzięki temu będzie można wytyczyć ścieżki spacerowo-rowerowe, docelowo wyposażone w małą architekturę, taką jak ławki i kosze na śmieci oraz oświetlenie w postaci latarni parkowych.

Elementy projektu

Stworzenie ścieżek spacerowo-rowerowych z kruszywa długość ok. 500m
Montaż 8 ławek
Montaż 6 śmietników
Montaż 12 latarni parkowych
Uporządkowanie zieleni i nowe nasadzenia na terenie parku
Projekt na rewitalizację parku

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Załączniki

Kontakt z liderem projektu