Nr projektu. 7

Zielona Plaża nad Odrą [WBO. 2016]

Głosów: 1 891

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy
 • Próg budżetowy: do 250 tys. zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Obszar ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje m. innymi: przystanie, terenowe urządzenia sportowe, zieleń parkową, polany rekreacyjne.
Projekt dotyczy obszaru, którego zieleń jest zdewastowana, wymaga uporządkowania i zagospodarowania.
Dzielnica Dąbie- Biskupin jest dzielnicą mieszkaniową. Tereny nad Odrą są chętnie odwiedzanym przez mieszkańców miejscem spacerowym oraz rekreacji i wypoczynku.
Projekt zakłada zwiększenie walorów rekreacyjnych tego terenu poprzez zagospodarowanie łąki nad zatoką Odry na „zieloną plażę”. Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji : plaży trawiastej i leżaków, ławek, wiat, placu zabaw, miejsca na piknik i grilla, ustawienie pojemników na odpady, uruchomienie wypożyczalni sprzętu pływającego
Obiekty będą ogólnodostępne, beneficjentami projektu będą:
- mieszkańcy dzielnicy, w szczególności uprawiający spacery i rekreację na rzeką,
- młodzież harcerska i niezrzeszona korzystająca z oferty HOW Stanica,
- osoby korzystające z wypożyczalni łodzi,


Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Teren wskazany we wniosku nie należy do Gminy Wrocław, a jego zarządca - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - nie wyraża zgody na przekazanie go Gminie.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 891

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 582
Papier 309

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 055
Mężczyźni 836

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


31.08.2018

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert 13 września 2018.