Nr projektu. 68

Plac zabaw dla Widawy i Lipy Piotrowskiej [WBO. 2016]

Głosów: 1 322

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Osiedle Widawa, na który mieszka blisko 2 tys., w tym setki dzieci, nie posiada podstawowej infraktruktury ułatwiającej życie rodzinom z małymi dziećmi. W podobnej sytuacji jest pobliskie osiedle budynków wielorodzinnych w Lipie Piotrowskiej. Brakuje nowoczesnego placu zabaw, terenów zielonych, spacerowych, świetlicy środowiskowej, a nawet chodników. Dlatego zgłaszamy projekt budowy placu zabaw, przy boisku na ul. Kominiarskiej, który miałby cieszyć dzieci i ich rodziców, a także tworzyć miejsce dla integracji społecznej mieszkańców Osiedli.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Jednak z uwagi na bliskie sąsiedztwo boiska do piłki nożnej należy uwzględnić dodatkowe wygrodzenie na całej długości boiska na styku z planowanym placem. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Osiedla: Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 322

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 118
Papier 204

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 695
Mężczyźni 627

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


29.11.2017

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.


14.09.2017

Podpisano umowę z wykonawcą zadania.


31.01.2017

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.