Nr projektu. 566

Bezpieczniej na Wielkopolskiej i Małopolskiej. [WBO. 2016]

Głosów: 1 007

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Uspokojenie ruchu na ul. Wielkopolskiej i Małopolskiej, poprzez montaż progów wyspowych. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i stworzy trasę rowerową łączącą Złotniki i Żerniki (budowa drogi rowerowej na ul. Żernickiej jest przewidziana w oddzielnym projekcie).

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale tylko w zakresie budowy progów wyspowych. Brak dostępnego pasa drogowego dla budowy rond i innych elementów uspokojenia ruchu. Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 007

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 447
Papier 560

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 579
Mężczyźni 428

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


19.07.2017

14 lipca podpisaliśmy umowę z wykonawcą inwestycji. Niedługo ruszą prace w terenie.


06.06.2017

Ogłosiliśmy przetarg na wybór wykonawcy. Termin składania ofert do 20 czerwca 2017


18.05.2017

Mamy gotową dokumentację projektową. Obecnie są kompletowane wszelkie pozwolenia i uzgodnienia.


01.03.2017

Podpisaliśmy umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej.


03.02.2017

Projektant wybrany, jesteśmy w trakcie przygotowywania umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej.