Nr projektu. 426

Pogodny pasaż - Koncepcja zagospodarowania terenu wokół schronu przy ulicy Skarbowców we Wrocławiu [WBO. 2016]

Głosów: 898

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Uzasadnienie

Koncepcja Pogodnego Pasażu została stworzona z myślą i na prośbę mieszkańców tego rejonu. Analiza problemów zgłoszonych na etapie poznawania terenu pozwoliła na stworzenie projektu przestrzeni zaspokajającej potrzeby wspólne. Projekt opiera się na szerszej wizji, ale priorytetem jest zabezpieczenie terenu schronu, żeby nie stwarzał zagrożenia. Do tego celu ma służyć oczyszczenie terenu z odpadów i uporządkowanie zieleni. Mieszkańcy chcieliby czystego, spokojnego i zielonego miejsca z utwardzonym przejściem komunikacyjnym.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji znacznie przekracza maksymalną wartość projektów realizowanych w ramach WBO 2016. Wskazana we wniosku lokalizacja to teren byłego schroniska dla zwierząt. W obecnym stanie jest bardzo zaniedbany, pozostawiony bez konserwacji oraz niebezpieczny. Należy najpierw wykonać koncepcję zagospodarowania dla całego terenu oraz uporządkować go.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym - wykonany będzie I etap inwestycji. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: Teren zielony między ulicami - Skarbowców a Pogodną , teren niebezpieczny, zaniedbany ze zdewastowanym schronem.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

898

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 837
Papier 61

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 527
Mężczyźni 371

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.