Nr projektu. 402

"Górka PaFaWag - Drugie Życie" Etap II [WBO. 2016]

Głosów: 990

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Nasza Górka powraca na mapę Wrocławia jako miejsce rekreacji i odpoczynku.

Projekt jest efektem pomysłów, które powstały w Radzie Osiedla Gajowice.

W ramach WBO 2016 chcemy kontynuować prace zmierzające do rewitalizacji Górki Pafawag.

W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 zrealizowano część prac (m.in. powstał ciąg pieszy od ulicy Kruczej do alei Hallera, został on wyposażony w nowe latarnie, zbudowano punkt poboru energii elektrycznej, powstała siłownia terenowa, pojawiły się elementy małej architektury: ławki i kosze na śmieci, zabezpieczono skarpę na wysokości ulicy Połanieckiej).

Koncepcja szczegółowego zagospodarowania opracowana przez biuro architektoniczne w ramach WBO 2014 obejmuje kolejne zadania, nie będzie więc potrzeby wydatkowania pieniędzy na wykonanie planu zagospodarowania miejsca. Skupimy się na realizacji kolejnych zadań.

Proponujemy w II etapie (priorytety):
- odnowę kolejnych ścieżek żwirowych, w tym tych prowadzących na szczyt wzgórza,
- powstanie kolejnych punktów oświetleniowych, w tym na szczycie wzgórza,
- renowację istniejących schodów od wiaduktu kolejowego przy ul. Inżynierskiej / Kruczej,
- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej nowej ścieżki pieszej obok hali sportowej,
- budowę podejścia pod Górkę w formie wspinaczki po kamieniach z łańcuchem od strony ulicy Kruczej.

Cała koncepcja rewitalizacji Górki Pafawag obejmuje również:
- montaż schodów terenowych z siedziskami i balustradą od strony ulicy Inżynierskiej na sam wierzchołek Górki (ułatwienie dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową),
- prace związane z ukształtowaniem terenu obszaru przeznaczonego pod zjazd saneczkowy,
- dodatkowe nasadzenia i likwidację niebezpiecznych uskoków ziemi na zboczach wzgórza.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Jednak kwota potrzebna na jego realizację to 800 000 zł. W związku z powyższym lider musi ograniczyć zakres projektu, by zmieścić się w maksymalnej kwocie przeznaczonej na realizację projektów rejonowych w ramach WBO - 750 000 zł.
Składowe projektu wraz z kosztami:
a) alejka żwirowa – ok. 430 000,00
b) kolejne punkty oświetleniowe - ok. 120 000,00
c) ścieżka rowerowa - 80 000,00
d) budowa podejścia pod górkę w formie wspinaczki po kamieniach i łańcuchach od strony ul. Kruczej – ok. 50 000,00
e) renowacja istniejących schodów - ok. 50 000,00
f) likwidacja kolejnych uskoków ziemi – ok. 50 000,00
g) ławki i kosze na śmieci - ok. 20 000,00
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

990

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 665
Papier 325

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 553
Mężczyźni 437

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


17.08.2018

Projekt zakończony. Oddany do użytku.