Nr projektu. 401

Przemalowanie wiaduktu kolejowego nad ul. Grabiszyńską przy skrzyżowaniu z Zaporoską [WBO. 2016]

Kategoria: inne

Budżet zgłoszony: 100 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: 1-1000000 zł

Uzasadnienie

Dobiega końca modernizacja magistrali kolejowej E-59 na terenie Wrocławia. W ramach prac remontowych wybudowano nowy wiadukt nad ulicą Grabiszyńską. Niestety, z niewiadomych przyczyn spółka PKP PLK pomalowała go w jaskrawe kolory, które biją po oczach zarówno Wrocławian jak i pasażerów pociągów. Zamiast stonowanych, naturalnych odcieni stali zastosowano mieszaninę jaskrawego pomarańczowego i niebieskiego. Na szczęście da się to zmienić - wystarczy kilka wiader farby i odrobina dobrych chęci. Proponuje się zastosowanie kontrastujących ze sobą odcieni szarości - neutralne dla otoczenia, nierzucające się w oczy i eleganckie jak na stolicę kultury przystało.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ tereny wskazane we wniosku nie są własnością Gminy Wrocław

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Wiadukt kolejowy nad ulicą Grabiszyńską

Kontakt z liderem projektu