Nr projektu. 287

Ciąg pieszy z ulicy Przedniej 71 do Stacji Kolejowej Wrocław Żerniki. [WBO. 2016]

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Uzasadnienie

Piesi którzy próbują dostać się do Stacji Kolejowej mają utrudniony dostęp do stacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ proponowany ciąg pieszy przebiega w większości po terenie nie będącym własnością Gminy Wrocław.

Lokalizacja

Osiedla: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Załączniki

Kontakt z liderem projektu