Nr projektu. 17

Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia; fragment odcinka między ul. Spiską a Borowską. [WBO. 2016]

Głosów: 966

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy
 • Próg budżetowy: do 250 tys. zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Jest to projekt powstania szybkiej, bezpiecznej, ŚRÓDMIEJSKIEJ OBWODNICY ROWEROWEJ WROCŁAWIA, która biegłaby terenami zielonymi i łączyła różne dzielnice miasta. Mapka całej trasy w załączniku.

W skład projektu nr 17 wchodzi:
Odcinek ścieżki o długości około 500 m, wzdłuż torów kolejowych między Spiską a Borowską, w tymczasowym standardzie drogi szutrowej.

Jest to najtrudniejszy odcinek Zielonej rowerowo-pieszej obwodnicy Wrocławia, nieprzejezdny po najmniejszym nawet deszczu.

Zapraszam na fan-page, gdzie będą umieszczane informacje na temat innych możliwości poparcia idei powstania Rowerowej Obwodnicy Wrocławia:
https://www.facebook.com/rowerowa.obwodnica.wroclawia/

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Jednak, z uwagi na duży zakres zadania możliwe będzie wykonanie tylko fragmentu zadania wraz z koncepcją projektową. Sugerujemy wykonanie przejazdu od ul. Spiskiej do Ślężnej. Wnioskowany ciąg powinien mieć minimalną szerokość 3.0m wraz z nawierzchnią asfaltową i oświetleniem. Proponujemy zamiast działek 25/3, AM-13 Gaj, 12/44, AM-12 Gaj, 14/3, AM-12 Gaj będących w zarządzie PZD poprowadzenie trasy przez działki: 26, AR-13 Gaj; 15, AM-12 Gaj będących w zarządzie ZDiUM. Kwota potrzebna na realizację zaproponowanego zakresu wraz z dokumentacją to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym, jednak za kwotę 250 tys. zł może powstać fragment obwodnicy od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej jedynie w standardzie tymczasowej nawierzchni szutrowej i bez oświetlenia. Docelową nawierzchnię należy zrealizować w kolejnych etapach. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: Gaj, AR_13, 20/4 ; Gaj AR 13, 26 : Gaj AR 12, 15

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

966

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 956
Papier 10

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 503
Mężczyźni 463

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


28.03.2017

Podpisaliśmy umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej.


31.01.2017

Trwa przetarg na wyłonienie projektanta dla tego zadania.