Nr projektu. 165

zielona enklawa | rondo reagana [WBO. 2016]

Głosów: 353

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy
 • Próg budżetowy: do 250 tys. zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Projekt zakłada nasadzenia roślin pnących przy fragmentach obecnej konstrukcji przystanku. Wybrane pnącza powinny tworzyć tzw. "zieloną elewacje" odgradzającą perony przystanku Rondo Reagana od części ruchu na jezdni placu Grunwaldzkiego. Przystanek obecnie jest słabo odizolowany od ruchliwej jezdni, pozostaje narażony na bezpośrednie obciążenie hałasem i emisją spalin. W miesiącach letnich jest to miejsce upalne - słabo zacienione, w dni wietrzne stłoczeni pasażerowie nie są oddzieleni spalin z trójpasmowej jezdni Proponowane rozwiązanie uczyni czas oczekiwania na pojazdy komunikacji miejskiej. Dodatkowym walorem projektu jest wprowadzenie wyjątkowej formy zieleni miejskiej ( zmieniającej swój wygląd w czasie pór roku ) w mocno "zabetonowaną" przestrzeń placu Grunwaldzkiego. Projekt wpisuję się w zasady polityki zrównoważonego rozwoju.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 150 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: Rondo Reagana | Plac Grunwaldzki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

353

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 345
Papier 8

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 193
Mężczyźni 160

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


02.10.2017

W dniu 29 września br, Zarząd Zieleni Miejskiej ponownie nie otrzymał żadnej oferty dla realizacji przedmiotowej inwestycji. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie zapytania ofertowego z ograniczonym zakresem inwestycji. Powyższe okoliczności mogą wpłynąć na opóźnienie w realizacji projektu.


15.03.2017

Podpisaliśmy umowę z projektantem.