Nr projektu. 117

Budowa II etapu Słonecznego Parku na Ołtaszynie [WBO. 2016]

Głosów: 903

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Projekt Słonecznego Parku na Ołtaszynie wygrał swoją realizację w WBO2014. Niestety po przygotowaniu projektu pozwolenia na budowę i kosztorysu udało się zrealizować tylko jeden etap. Wszyscy mieszkańcy chcą aby Słoneczny Park na Ołtaszynie został zrealizowany do końca tak jak zakłada kompletny projekt z pozwoleniem na budowę.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale realizacja całego zakresu przekracza maksymalną dla projektów rejonowych kwotę 750 000 zł.
Szacunkowy koszt wynosi 940 000 zł:
1. Nawierzchnie ścieżek, placów zabaw wraz krawężnikami: 170 000 zł
2. Koszt urządzeń placu zabaw i siłowni terenowej : 340 000 zł
3. Założenie trawników, łąki kwietnej oraz nasadzenia drzew i krzewów: 180 000 zł
4. Oświetlenie: 140 000 zł
5. Indywidualnie zaprojektowana pergola z urządzeniami: 110 000 zł.
Lider powinien ograniczyć zakres, tak żeby zmieścił się w kwocie przewidzianej dla projektów rejonowych WBO 2016.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

903

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 759
Papier 144

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 523
Mężczyźni 380

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.