Nr projektu. 115

Plac zabaw obok niecki Brodzika na Karłowicach [WBO. 2016]

Głosów: 2 160

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy
 • Próg budżetowy: do 250 tys. zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Proponujemy wykonanie małego placu zabaw (działka 33), piaskownicy (na działce 32) i kilku ławek (32). Umiejscowienie placyku zabaw to teren pomiędzy niecką brodzika (samego Brodzika nie ruszamy), a dawnym boiskiem asfaltowym. Piaskownica w starym miejscu piaskownicy (jest jeszcze murek starek piaskownicy). Plac zabaw nie musi być duży, powinien zawierać huśtawkę typu gniazdo bociana (takiej brakuje na Karłowicach).

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak teren dawnego brodzika na Karłowicach wymaga wcześniejszego zabezpieczenia, zanim będzie można wybudować w tym miejscu plac zabaw. Teren brodzika zajmuje ok. 800 mkw, w związku z powyższym sama rozbiórka oraz oczyszczenie i uporządkowanie terenu pochłonie znaczną ilość środków przeznaczonych na realizację zadania. Koszt wykonania projektu jest szacowany na kwotę 750 000 zł.
Projekty o podobnym zakresie: 5, 115, 602, 603, 624. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Jednocześnie z realizacją powinna powstać koncepcja zagospodarowania dla całego terenu "brodzika". Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Karłowice-Różanka, Kleczków

Lokalizacja szczegółowa: Karłowice - teren obok niecki dawnego Brodzika. Obszar zielony między ulicami al. Kasprowicza i ul. Berenta. Wejście od ul. Berenta (istnieje też nieużywane wejście od al. Kasprowicza).

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 160

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 034
Papier 1 126

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 172
Mężczyźni 988

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


07.12.2018

Informujemy.
23 listopada dotychczasowy wykonawca, odstąpił od części umowy, dotyczącej przebudowy terenu rekreacyjno-sportowego pomiędzy ul Berenta a Kasprowicza (WBO 115/2016, 8/2017 i 265/2017).
Wobec powyższego Zarząd Inwestycji Miejskich - ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców - zobowiązał firmę do usunięcia elementów placu zabaw, który nie został ukończony zgodnie z projektem, a przede wszystkim nie posiada niezbędnej wg przepisów prawa certyfikacji. Ponadto, obszar w części planowanego placu zabaw ma zostać przez wykonawcę ogrodzony.
Teren nadal będzie placem budowy. Zarząd Inwestycji Miejskich jest w trakcie inwentaryzacji wykonanych prac. Po zakończeniu inwentaryzacji i rozliczeniu umowy rozpoczęta zostanie procedura wyłonienia nowego wykonawcy, który dokończy brakujące elementy, czyli plac zabaw oraz małą architekturę. Przewidywany czas zakończenia inwestycji to 2. kwartał 2019 roku.


12.04.2018

Podpisaliśmy dziś umowę z Wykonawcą inwestycji.


05.03.2018

Ponownie ogłosiliśmy przetarg na realizację inwestycji. Termin składania ofert - 19 marca br.


01.03.2018


01.03.2018

Dla realizacji przedmiotowego zadania nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione. Zarząd Inwestycji Miejskich odpowiedzialny za realizację inwestycji, przygotowuje się do ponownego ogłoszenia przetargu.


14.02.2018

Ogłosiliśmy przetarg na realizację. Oferty można składać do 27 lutego.


08.05.2017

Zawarliśmy umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej.


25.04.2017

W zeszłym tygodniu zostały rozesłane oferty do projektantów dla zadania # 115. Termin składania ofert mija 28.04.