Nr projektu. 109

Rewitalizacja terenu dawnego kąpieliska Na Niskich Łąkach - kontynuacja. Budowa brakujących odcinków trasy pieszo - rowerowej od Żabiej Ścieżki do Krzywej Grobli. [WBO. 2016]

Głosów: 767

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Rewitalizację tego terenu rozpoczęła akceptacja wniosku nr 240 w ramach WBO 2015. Na wiosnę ruszą prace przy porządkowaniu zieleni, placów postojowych, ścieżek i nabrzeża. Zakres tych prac będzie ograniczony niezbyt wysokim budżetem 150.000 złotych.

Warto ten projekt kontynuować i stosunkowo niewielkim nakładem uzyskać imponujący efekt w postaci szlaku pieszo - rowerowego od Żabiej Ścieżki do Krzywej Grobli, a dalej albo przez ul. Rakowiecką do ZOO, Biskupina, Wyspy Opatowickiej albo do Kładki Siedleckiej i południowym brzegiem Oławy (ul. Młoda) do mostu Rakowieckiego zamykając pętlę. Atrakcyjność projektu polega na tym, że duża część tej ścieżki już istnieje, w sumie trzeba zbudować kilkaset metrów żwirowej ścieżki i naprawić istniejące odcinki. Szlak prowadzi wśród bujnej zieleni w kontakcie z naturalną przyrodą, a to wszystko niemal w centrum miasta. Te tereny trzeba koniecznie otworzyć dla mieszkańców Wrocławia!

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie jako kontynuacja rozpoczętych już działań w tym terenie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

767

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 741
Papier 26

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 413
Mężczyźni 354

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


12.05.2017

Ruszyły już prace w terenie.


27.04.2017

Podpisaliśmy umowę z Wykonawcą. Teren został przekazany do bezpośrednich prac.


15.03.2017

Został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. Do 29.03 można składać oferty.