Nr projektu 67

Zagospodarowanie parkowe terenu przed Zielonym Wzgórzem przy ulicy Bardzkiej/Świeradowskiej [WBO 2015]

Głosów: 2 921

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Należy zagospodarować, wywieźć śmieci, wyznaczyć alejki, postawić ławki, kosze na śmieci i ewentualnie wybudować oświetlenie na fragmentu zieleni miejskiej przed Zielonym Wzgórzem na rogu ulic Świeradowskiej i Bardzkiej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację projektu to 500.000 PLN. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla Gaj

Lokalizacja szczegółowa: Świeradowska

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 921

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 586
Papier 335

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 659
Mężczyźni 1 262

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


22.11.2016

Trwają działania przygotowawcze i porządkowe - wkrótce ruszą prace.


18.11.2016

Podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji.