Nr projektu 340

WSPINAJ SIĘ PO ZDROWIE - linowy plac zabaw w Parku Popowickim [WBO 2015]

Głosów: 928

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Park Popowicki to teren rekreacyjny zlokalizowany przy dużym osiedlu Popowice. Jest to miejsce bardzo chętnie uczęszczane przez całe rodziny. Można tam spędzić aktywnie czas na wolnym powietrzu spacerując parkowymi alejkami, bawiąc się z dziećmi, biegając czy ćwicząc na siłowni zewnętrznej. Jednak brakuje miejsca do zabawy dla dzieci trochę starszych, plac zabaw, który znajduje się na terenie parku jest mały i dedykowany raczej dzieciom w wieku przedszkolnym. Linowy plac zabaw to wiele możliwości kreatywnej zabawy, dodatkowo urządzenia liniowe pozwalają na poprawę sprawności motorycznej dzieci, tak ważnej w wieku dynamicznego wzrostu i kształtowania się sylwetki. Piramidy i linowy tor przeszkód to także ciekawe urozmaicenie, dla monotonnych placów zabaw na osiedlu Popowice, może właśnie dzięki temu zdołają zachęcić dzieci do odejścia od monitorów i wyjścia do parku. Dzięki powstaniu takiego miejsca Park Popowicki będzie z pewnością bardzo chętnie odwiedzany przez całe rodziny, bo każdy, w każdym wieku znajdzie tu coś dla siebie.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Koszty jego realizacji oszacowano na 150.000 PLN.

Lokalizacja

Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Lokalizacja szczegółowa: Park Popowicki nr działki 3/5

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

928

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 839
Papier 89

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 569
Mężczyźni 359

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.