Nr projektu 289

Trakt pieszo-rowerowy na Muchoborze Wielkim łączący ul. Trawową z rondem rtm. Pileckiego (przy torach) [WBO 2015]

Głosów: 1 165

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Obecna droga gruntowa wzdłuż torów pomiędzy ul. Trawową a rondem rtm. Pileckiego jest w bardzo złym stanie. Znajdują się tam głębokie koleiny i znaczne nierówności powierzchni. Poza tym jest wąska, mocno zarośnięta i zaśmiecona ponieważ nikt jej aktualnie nie utrzymuje. Po opadach deszczu tworzy się tam błoto i spore kałuże.
Z drogi tej korzysta bardzo wielu mieszkańców naszego osiedla, ponieważ stanowi ona dogodne połączenie do ul. Strzegomskiej zarówno dla mieszkańców południowej części osiedla jak i użytkowników ogródków działkowych za torami. Spaceruje tam również wiele osób z okolicznych bloków i domów, gdyż w najbliższej okolicy niemal nie ma żadnych innych terenów spacerowych. Jest ona także jedynym miejscem gdzie można w bezpieczny sposób (unikając dróg z ruchem samochodowym) dojechać rowerami np. do Parku Tysiąclecia - co jest bardzo istotne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, których na Muchoborze Wielkim cały czas przybywa.
W niniejszym projekcie proponujemy wyrównanie terenu i wykonanie nawierzchni szutrowej oraz obrzeży na długości 736 m. Dodatkowo proponujemy zamontowane słupków uniemożliwiających wjazd samochodów na tę drogę.
Tak wyremontowany trakt stanie się ważnym miejscem we wschodniej części osiedla Muchobór Wielki. Dzięki temu powstanie estetyczna przestrzeń wspólna dogodna do spacerów i jazdy rowerami. Ponieważ takich przestrzeni bardzo brakuje na naszym osiedlu jest to istotna sprawa dla mieszkańców.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt jest możliwy do realizacji z szutrową nawierchnią chodnika z betonowymi obrzeżami. Koszt szacuje się na 150.000 PLN.

Lokalizacja

Osiedla Muchobór Wielki

Lokalizacja szczegółowa: AR_7, 2/9 AR_7, 2/120 AR_7, 2/95

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 165

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 147
Papier 18

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 608
Mężczyźni 557

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


14.12.2016

Rozpoczęły się właściwe prace w terenie.


01.12.2016

W tym miejscu powstanie trakt pieszo-rowerowy na Muchoborze Wielkim łączący ul. Trawową z rondem rtm. Pileckiego (przy torach). ZDiUM przygotowuje się do realizacji. Został wybrany wykonawca. Trasa wzdłuż torów kolejowych wykonana zostanie z kruszywa łamanego. Obecnie trwają jeszcze uzgodnienia z Zarządem Zieleni Miejskiej, właścicielem części terenu, na którym odbywać się będą roboty. Realizacja inwestycji zakończy się w przyszłym roku.


18.11.2016

Jest podpisana umowa z Wykonawcą - projekt jest realizowany w trybie "zaprojektuj i wybuduj"