Nr projektu 220

Uporządkowanie, wykonanie utwardzenia i oświetlenia w poziomie nawierzchni, na dojściach do Słonecznego Parku na Ołtaszynie [WBO 2015]

Głosów: 3 030

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Projekt 33 Słoneczny Park na Ołtaszynie z BO 2014 został wybrany do realizacji w 2015 roku. Projekt nie przewiduje jednak dojścia do Parku od strony ul. Starzyńskiego, a od strony ul. Ułańskiej. Brak dojścia od ul. Starzyńskiego powoduje że droga do Parku od PN strony wydłuży się nawet o ok. 1 km. Pierwotny projekt zagospodarowania przestrzennego Ołtaszyna zakładał wykonanie łączników pomiędzy ul. Starzyńskiego a Ułańską. Łączniki takie w ilości trzech zostały umiejscowione pomiędzy nr 11 a 13, 23 a 25 i 43 a 45, lecz nie zostały utwardzone. Uporządkowanie, wybrukowanie i oświetlenie tych łączników pozwoli mieszkańcom centrum Ołtaszyna na wygodne i znacznie krótsze dojście do bardzo potrzebnego miejsca jakim będzie park.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Koszty jego realizacji oszacowano na 150.000 PLN.

Lokalizacja

Osiedla Ołtaszyn

Lokalizacja szczegółowa: ul. Starzyńskiego 11 - 13 działka AR_6, 55; ul. Starzyńskiego 23 - 25 działka AR_6, 131; ul. Starzyńskiego 43 - 45 działka AR_6, 238 wszystkie działki w zarządzie ZDiUM

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 030

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 933
Papier 97

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 343
Mężczyźni 1 687

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.

Realizacja


19.12.2016

Projekt zakończony. Oddany do użytku.