Nr projektu 116

Poprawa estetyki otoczenia -zarurowanie rowu ul. Jarnołtowska [WBO 2015]

Głosów: 571

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 150 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2015

Uzasadnienie

Celem projektu jest poprawa estetyki otoczenia poprzez zarurowanie rowu, zasypanie go oraz obsianie powierzchni trawą. Rów przydrożny ma około 38 m długości i zlokalizowany jest wzdłuż ulicy Jarnołtowskiej na wysokości posesji nr 27 (początek peronu przystankowego) do nr 25 ( koniec części rowu). Obecnie wzdłuż większości rowu biegnie peron przystankowy oraz znajduje się przystanek autobusowy oddzielony od rowu barierką. Rów jest systematycznie zaśmiecany przez oczekujących na autobus, utrudnione jest utrzymanie rowu w czystości, a latem staje się siedliskiem dla komarów. Dodatkowo występują problemy i utrudnienia w koszeniu trawy. Część rowu od strony przystanku ze względu na barierkę jest praktycznie niemożliwa do rzetelnego wykoszenia, a następnie pozbierania trawy co z kolei powoduje systematyczne zasypywanie rowu trawą i w efekcie rów przestaje pełnić swoją funkcję.
Z Zarządu Zieleni Miejskiej otrzymano potwierdzenie, że rów nadaje się do zarurowania. W załączeniu zdjęcia.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Koszty jego realizacji oszacowano na 150.000 PLN.

Lokalizacja

Osiedla Jerzmanowo - Jarnołtów -Strachowice - Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: Obręb Jerzmanowo, AR_17, 30 (wzdłuż działek AR_17 nr 23/2 i AR _17 25/1)

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

571

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 425
Papier 146

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 318
Mężczyźni 253

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Liczba głosów wg osiedli

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według osiedli, obliczony na podstawie podawanych deklaracji mieszkańców głosujących przez internet.