Nr projektu 91

Park "Jedności" - Kompleksowe zagospodarowanie zaniedbanego i nieuporządkowanego terenu zieleni miejskiej położonego wzdłuż ul. Królewskiej od ul. Irkuckiej do ul. Zatorskiej. Stworzenie miejsca odpoczynku, rekreacji [WBO 2014]

Głosów: 5 084

Kategoria: zieleń miejska

Budżet zweryfikowany: 1 440 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że zakres tematyczny projektu nr 91 pokrywa się z zakresem projektu nr 177, po konsultacji liderzy obu projektów proponują połączenie tych projektów w jeden. Skorygowany projekt rozszerzono również o wybrane propozycje zawarte w projekcie 176 Park \"Marysieńki\" rekreacyjno- wypoczynkowy park z siłownią na powietrzu, między ul. Zatorską a stoczniową, Zakrzów, Psie Pole-Zawidawie.

Komentarz UMW:

Na wniosek liderów projekt zostaje połączony z projektem 177. W związku z powyższym zmienia się także budżet przedsięwzięcia. Szczegółowy zakres projektu zostanie ustalony z liderami na etapie realizacji.

Lokalizacja

Osiedle Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: Teren zieleni położony wzdłuż ul. Królewskiej od ul. Irkuckiej do ul. Zatorskiej w dzielnicy Psie Pole Zakrzów

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


25.01.2018

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.


13.07.2017

11 lipca 2017 roku Zarząd Zieleni Miejskiej podpisał umowę z konsorcjum firm Park-POLAND Sp. z o. o. i Park-M Sp. z o. o. na realizacje "Parku Jedności" przy ul. Królewskiej we Wrocławiu czyli projektu nr 91 i nr 183 z WBO. Natomiast w dniu 13 lipca protokolarnie przekazany został teren budowy. Zgodnie z umową Wykonawca zrealizuje zadanie do 31 października 2017 roku. W przyszłym tygodniu planowane jest wykoszenie działek przeznaczonych pod budowę parku oraz geodezyjne wyznaczenie przebiegu alejek.