Nr projektu 85

zielony Muchobór - zielona Rakietowa [WBO 2014]

Głosów: 167

Kategoria: zieleń miejska

Budżet zweryfikowany: 5 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

nasadzenia drzew na ul. Rakietowej. Na odcinku od ronda przy kościele do rzeki Kasina są to uzupełnienia istniejących szpalerów drzew [chyba wiązy].
Na długości od rzeki Kasina do ul. Buczackiej są to nowe nasadzenia wzdłuż jednej strony ulicy na terenie należącym do Gminy Wrocław.

Komentarz UMW:

W trakcie konsultacji z liderem ustalono, że realizacja projektu jest możliwa tylko na odcinku ul Rakietowej od ronda do rzeki Kasina i na małym kawałku ul. Buczackiej z uwagi na sieć infrastruktury podziemnej. Budżet przedsięwzięcia został urealniony.

Lokalizacja

Osiedle Muchobór Wielki

Lokalizacja szczegółowa: ul. Rakietowa na długości od ronda przy kościele do ul. Buczackiej

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


28.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.