Nr projektu 347

Budowa obiektów rekreacyjno - sportowych w okolicy wałów na osiedlu Karłowice-Różanka [WBO 2014]

Głosów: 1 295

Kategoria: rekreacja

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Postulowana przestrzeń rekreacyjno-sportowa ma się składać z następujących obiektów:
1.boisko wielofunkcyjne
2.tzw. siłowni zewnętrznej na otwartym powietrzu
3.ławek - sztuk 10
4.koszy na śmieci, odpornych na wandalizm - 10 sztuk
Ławki i kosze na śmieci powinny znaleźć się wzdłuż ścieżki biegnącej przez środek skweru. Siłownia mogłaby zostać zlokalizowana po zachodniej stronie ścieżki, a boisko wielofukcyjne po stronie wschodniej, jednakże możliwe jest także inne rozmieszczenie tych obiektów.
Na terenie osiedla Karłowice-Różanka, czy też szerzej na obszarze dawnej dzielnicy Psie Pole, brakuje ogólnodostępnych dla mieszkańców, a w szczególności nieodpłatnych, urządzeń rekreacyjnych. Na terenie Osiedla niewiele jest także komercyjnych instytucji i instalacji, umożliwiających uprawianie sportu amatorskiego.
Coraz więcej mieszkańców osiedla zainteresowanych jest aktywnością ruchową i spędzaniem wolnego czasu na świeżym powietrzu. W związku z przeprowadzonymi w ostatnich latach inwestycjami mieszkaniowymi oraz wzrostem liczby wynajmowanych mieszkań, na osiedlu zwiększyła się znacząco liczba młodych, aktywnych mieszkańców, w tym dzieci. Również seniorzy coraz częściej wyrażają chęć aktywnego spędzania wolnego czasu, w związku z czym zrzeszają się w klubach seniora, prowadzonych przez stowarzyszenia, radę osiedla, parafie, itp.

Beneficjentami projektu byliby mieszkańcy z wszystkich grup wiekowych. Siłownia zewnętrzna jest w innych miastach miejscem częstych ćwiczeń seniorów. Boisko wielofunkcyjne z kolei z reguły młodszym mieszkańcom, jednakże z obu tych instalacji, podobnie jak z ławek, mogą przecież korzystać mieszkańcy.

Komentarz UMW:

W wyniku konsultacji ustalono, że ponieważ teren jest wykorzystywany przez wiele osób mieszkających na tym osiedlu, należy zbudować boisko wielofunkcyjne a nie jedynie kort tenisowy. Na tym terenie może się zmieścić jeden tego typu obiekt, ponieważ powinna pozostać jeszcze wolna przestrzeń na spotkania plenerowe organizowane np. przez Radę Osiedla. Szczegółowe zagospodarowanie terenu zostanie ustalone na etapie realizacji projektu.

Lokalizacja

Osiedle Karłowice-Różanka

Lokalizacja szczegółowa: Skwer przy al. Kasprowicza, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Pola a nadodrzańskimi wałami. Prawdopodobny adres działki: al. Jana Kasprowicza 45

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.