Nr projektu 325

"Zielony Gaj" - projekt ogrodu zabaw przy przedszkolu z oddziałami integracyjnymi [WBO 2014]

Głosów: 591

Kategoria: edukacja

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Celem projektu jest doposażenie ogrodu przedszkolnego w nowe urządzenia do zabaw ruchowych.
Jesteśmy przedszkolem z oddziałami integracyjnymi (na 230 dzieci uczęszcza do placówki 25 niepełnosprawnych, niektóre z dużym deficytem ruchowym).
Naszą misją jest stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju wszystkim wychowankom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.
Ogród przedszkolny, wyposażony w atrakcyjne urządzenia do zabaw jest miejscem, w którym dzieci rozwijają koordynację wzrokowo - ruchową, zaspokajają naturalną potrzebę ruchu, nawiązują kontakty z rówieśnikami, uczą się współpracy i współdziałania, jest też miejscem terapii (usprawnianie narządu ruchu, koordynacji, sprawności, profilaktyka wad postawy).
Dzieci z grup integracyjnych oraz maluszki rzadko wychodzą poza teren przedszkola z powodu ograniczeń związanych z wiekiem, deficytami rozwojowymi i względami bezpieczeństwa.
Duża liczba dzieci i intensywna eksploatacja dotychczasowego placu zabaw zmusiła nas do zdemontowania zniszczonych urządzeń zaś brak funduszy na doposażenie ogrodu przedszkolnego spowodował, że dzieci mają utrudnioną możliwość zaspokojenia swojej naturalnej potrzeby ruchu .

Komentarz UMW:

W wyniku weryfikacji urealniono budżet przedsięwzięcia.

Dyrekcja nie wyraziła zgody na udostępnienie placu zabaw mieszkańcom poza godzinami funkcjonowania placówki.

Lokalizacja

Osiedle Ołbin

Lokalizacja szczegółowa: Przedszkole Nr 109 z oddziałami integracyjnymi ul. Nowowiejska 80a 50-315 Wrocław

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.