Nr projektu 296

"Górka PaFaWag - Drugie Życie" [WBO 2014]

Głosów: 2 363

Kategoria: rekreacja

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: od 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Górka PaFaWag - Drugie Życie.
Stworzymy bezpieczne, oświetlone miejsc, gdzie w ciepłe dni można będzie w przyjaznym otoczeniu podziwiać panoramę Wrocławia. Górka PaFaWag może także służyć zimą, będziemy tu mogli razem z dziećmi pozjeżdżać na sankach i pobawić się na śniegu.

Komentarz UMW:

Projekt jest możliwy do realizacji ale bez budowy wybiegu dla psów u podnóża górki, gdyż zakłócałoby to jej rekreacyjny charakter i utrudniało korzystanie z trasy zjazdowej. Szczegóły projektu do ustalenia na etapie realizacji.

Ustalenia spotkania po realizacji projektu.
Uczestnicy: Lider projektu, przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej, BPS, Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec"

1. Podczas spotkania omówiono zakres zadania pn. Zagospodarowanie terenu Wzgórza Gajowickiego przy ul. Kruczej we Wrocławiu ? Etap I, a także pozostały zakres uwzględniony w dokumentacji projektowo-kosztorysowej przewidziany do realizacji w kolejnych etapach w miarę możliwości finansowych.
2. Uczestnikom spotkania wyjaśniono koncepcję usytuowania nowych ławek wzdłuż wyremontowanej ścieżki od ul. Hallera do ul. Kruczej. Przyjęta orientacja ławek wynikała m.in. z: planowanej w kolejnych etapach budowy ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniej części ścieżki pieszej (unikanie kolizji planowanych funkcji); zgrupowania kompletu elementów małej architektury (tj. ławki, kosza, latarni parkowej) w jednej lokalizacji; umożliwienia dogodnej obserwacji użytkowników planowanej ścieżki rowerowej (np. dzieci na rowerach) przez osoby siedzące na ławkach. W chwili obecnej demontaż i zmiana lokalizacji ławek, spowoduje naruszenie warstw podbudowy nowej ścieżki parkowej i ryzyko utraty gwarancji w przypadku późniejszych nieprawidłowości w sytuacji np. problemu z odprowadzeniem wody deszczowej.
3. Zarówno koncepcja, jak i dokumentacja projektowa dla zdania pn. Zagospodarowanie terenu Wzgórza Gajowickiego przy ul. Kruczej we Wrocławiu, była prezentowana podczas narad z udziałem lidera projektu, projektanta i przedstawicieli ZZM.
4. Podczas spotkania omówiono propozycje zakresów rewitalizacji terenu Wzgórza Gajowickiego możliwych do aplikacji w kolejnych edycjach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego lub w miarę możliwości realizacji z innych środków finansowych.
5. Strony zaakceptowały obecną realizację, nie zgłaszają do niej uwag i planują dalsze działania w WBO na rzecz przyszłego zagospodarowywania tej przestrzeni.

Lokalizacja

Osiedle Gajowice

Lokalizacja szczegółowa: Tereny zielone pomiędzy ulicami Kruczą a Hallera (granica: trakcja PKP); Obręb Grabiszyn, Działka 2/52

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


30.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.