Nr projektu 228

Rowerowe połączenie Nowego Dworu, Muchoboru Małego i Wielkiego z Centrum [WBO 2014]

Kategoria: rowery

Budżet zgłoszony: 100 000 zł

Status: odrzucony

Próg budżetowy: do 150 tys. zł

Uzasadnienie

Projekt polega na stworzeniu kluczowego fragmentu trasy rowerowej łączącej południowo-zachodnie osiedla z centrum Wrocławia, tzn. wyznaczeniu pasów rowerowych na pl. Orląt Lwowskich (od ul. Nabycińskiej do Podwala), przy zawężeniu istniejących pasów ruchu lub zmianie części z nich w rowerowe. Podczas niedawnego remontu, mimo poszerzenia jezdni, nie powstała infrastruktura rowerowa-warto naprawić ten błąd.

Lokalizacja

Osiedle Wrocław

Lokalizacja szczegółowa: pl. Orląt Lwowskich

Kontakt z liderem projektu