Nr projektu 149

Starszy, młody - nic nie szkodzi, działamy razem [WBO 2014]

Głosów: 1 307

Kategoria: edukacja

Budżet zweryfikowany: 173 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: 150 tys. zł - 500 tys. zł

Projekt został zrealizowany w ramach WBO2014

Uzasadnienie

Bieżnia sportowa tartanowa czterotorowa z wielowarstwową podbudową (długość 60 metrów, szerokość 4,88 m.) z piaskownicą do skoku w dal (długość 5 m., szerokość 2,5 m.). Osiedle nie posiada własnej infrastruktury sportowej. Jedynym ogólnodostępnym dla mieszkańców obiektem sportowym jest boisko szkolne, otwarte 7 dni w tygodniu. Z wykorzystaniem tego obiektu odbywają się liczne zawody sportowe, mecze i festyny dla wszystkich mieszkańców oraz młodzieży z Wrocławia jak np. Streetball w latach 2009-2011, turniej osiedlowy piłki nożnej. Od 25 marca 2013 roku został zatrudniony przez SZS trener osiedlowy, który ma za zadanie organizowanie czasu wolnego dla młodzieży. W sąsiedztwie osiedla kończy się budowa ponad 1000 mieszkań i już teraz jest pilna potrzeba zagospodarowania czasu wolnego dla tej nowej społeczności. Badania naukowe potwierdzają, że zaangażowanie sportowe dzieci, młodzieży jak i osób starszych jest istotnym czynnikiem profilaktyki zdrowotnej, kształtuje charakter, uczy zdrowej konkurencji, pozbawia agresji i chęci tworzenia subkultur o wydźwięku kryminogennym. Istotnym jest też społeczne zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego SP 95 w organizację wielu przedsięwzięć ogólnoosiedlowych dla wszystkich mieszkańców. Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy Stabłowic, gdyż obiekt sportowy z profesjonalną bieżnią tartanową w znacznym stopniu uatrakcyjni istniejący obiekt oraz umożliwi realizację wielu ciekawych konkurencji podczas festynów i zawodów osiedlowych, a także ogólnomiejskich. Jak wynika z powyższego uzasadnienia mieszkańcom osiedla bardzo zależy na realizacji projektu dla dobra całej naszej społeczności.

Komentarz UMW:

W wyniku konsultacji z liderem projekt uzyskał opinię pozytywną. Projekt zakłada teraz budowę 60 m bieżni zakończonej piaskownica do skoków w dal.

Dyrekcja wyraziła zgodę na udostępnienie bieżni mieszkańcom poza godzinami funkcjonowania placówki.

Lokalizacja

Osiedle Leśnica

Lokalizacja szczegółowa: Wrocław - Stabłowice, Ul. Starogajowa 66-68, teren przy boisku szkolnym SP 95

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Realizacja


29.11.2016

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.