Statystyki głosowania WBO 2018

Znasz już wyniki głosowania WBO 2018? Sprawdź dokładnie, kto i jak głosował i dlaczego Twój projekt wygrał głosowanie w tym roku. Wyniki możesz przeglądać w postaci wykresów.

Liczba osób głosujących

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

Ogółem:
(razem z głosami nieważnymi)

68 670

Rozkład głosów:

Liczba głosów
w progach:

Głosy nieważne

Do nieważnych zostały zaliczone przypadki niezgodnego z zasadami wypełnienia kart papierowych, niepotwierdzenia głosu kodem SMS, powtórnego oddania głosu z użyciem tego samego nr PESEL.

4 302

Liczba głosów: internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Dotyczy głosów ważnych.

Internet 49 414
Papier 14 954

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Dotyczy głosów ważnych.

Kobiety 36 639
Mężczyźni 27 729

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Dotyczy głosów ważnych.

Kategorie

Podział i liczba wygranych projektów w danych kategoriach.

Osiedla

Podział i liczba wygranych projektów w danych osiedlach.

Liczba głosów wg rejonów

Podział głosów oddanych na projekty rejonowe (bez projektów ogólnomiejskich).

Dotyczy głosów ważnych.