Nr projektu. 2

Park HENRYKOWSKI - #KolejNaZieleń - etap 3 - duży [WBO. 2021]

Głosów: 3 464

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Krzysztof Mazurkiewicz

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie dalszego zagospodarowania terenu z zaznaczeniem, że musi on być zgodny ze zleconą do opracowania dokumentacją projektową, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia oraz proponowanym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł, ale taka kwota nie wystarczy na docelowe zagospodarowanie parku i konieczne będzie dalsze etapowanie inwestycji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Na tym etapie okaże się także, czy nie zostaną zrealizowane odrębne ciągi piesze i rowerowe. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 2, 4, 59.
Załączniki mają charakter wyłącznie pomocniczy, a w przypadku rozbieżności między opisem projektu a załącznikiem decydujący jest opis projektu.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie dalszego zagospodarowania terenu z zaznaczeniem, że musi on być zgodny ze zleconą do opracowania dokumentacją projektową, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia oraz proponowanym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł, ale taka kwota nie wystarczy na docelowe zagospodarowanie parku i konieczne będzie dalsze etapowanie inwestycji. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Na tym etapie okaże się także, czy nie zostaną zrealizowane odrębne ciągi piesze i rowerowe. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 2, 4 i 59.

Opis projektu

PARK HENRYKOWSKI staje się faktem. Zdegradowane tereny kolejowe zmieniają się w enklawę nowej zieleni w samym centrum miasta. Kolejny etapy będą realizowane zgodnie z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz koncepcją zagospodarowania terenu, która powstanie w drugim kwartale 2021 roku.

Uzasadnienie projektu

Powstający PARK HENRYKOWSKI to enklawa zieleni dla osiedli TARNOGAJ, HUBY, GAJ i PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE. Mieszkańcy osiedli od lat wnioskowali o utworzenie parku w tej lokalizacji. W poprzednich latach postawiliśmy pierwsze milowe kroki, wygrywając środki na jego utworzenie w ramach projektów WBO 2019 i WBO 2020.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1gBHCTRCvn73WcPNRq8Yw816suErIEpIK&ll=51.09122493841226%2C17.05408435000004&z=16

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy mieszkańcy osiedli TARNOGAJ, HUBY, GAJ i PRZEDMIEŚCIA OŁAWSKIEGO od 0 do 100+

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Wszyscy mieszkańcy osiedli TARNOGAJ, HUBY, GAJ i PRZEDMIEŚCIA OŁAWSKIEGO około 60 000 osób

Elementy projektu

100 x drzewa
100 x krzewy
1 x ścieżka pieszo-rowerowa

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Tarnogaj

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 464

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 460
Papier 4

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 838
Mężczyźni 1 626

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.