Nr projektu. 187

PLAC ZABAW "RUBINEK" - OŚWIETLENIE [WBO. 2021]

Głosów: 187

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 400 000 zł

Status: Niewybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Sebastian Wilk

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, która obejmuje wymianę wyeksploatowanych elementów placu zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia placu zabaw o nowe elementy. Oświetlenie oraz niezbędne przyłącza nie są uwzględnione w powyższej dokumentacji, więc konieczne będzie ich doprojektowanie. Oświetlenie terenu uzupełni planowany zakres zagospodarowania i poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników i mienia. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 400 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiał być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu, która obejmuje wymianę wyeksploatowanych elementów placu zabaw oraz uzupełnienie wyposażenia placu zabaw o nowe elementy. Oświetlenie oraz niezbędne przyłącza nie są uwzględnione w powyższej dokumentacji, więc konieczne będzie ich doprojektowanie. Oświetlenie terenu uzupełni planowany zakres zagospodarowania i poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników i mienia. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 400 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiał być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Instalacja oświetlenia, które będzie oświetlać mini park i plac zabaw przez cały rok po zmierzchu i w godzinach nocnych. Latarnie elektryczne - przyłączenie i rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Rubinowa ( ze względu na wysokość drzew i ich zagęszczenie może być utrudniona instalacja lamp solarnych, lecz można i rozważyć taką możliwość).

Uzasadnienie projektu

RUBINEK powstał podczas rozbudowy osiedla Ołtaszyn. Dziś, po kilkudziesięciu latach rosną tu piękne drzewa, które dają latem cień i możliwość komfortowego spędzenia czasu z dzieckiem w takcie upałów. Z roku na rok rośnie popularność RUBINKA wśród mieszkańców osiedla. Dlatego regularnie jest modernizowany i doposażamy w nowe urządzenia. Oświetlenie sprawi, że będą mogli z niego korzystać mieszkańcy nawet późnym wieczorem. Poprawi bezpieczeństwo oraz zniechęci wandali do niszczenia placu zabaw pod osłoną nocy. Projekt jest wynikiem konsultacji społecznych, prośbą rodziców, seniorów i wszystkich obecnych użytkowników RUBINKA.

Grupa beneficjentów projektu

Wszystkie grupy wiekowe mieszkańców osiedla Ołtaszyn.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Minimum kilka tysięcy osób rocznie ( rodzice, dzieci, seniorzy)

Elementy projektu

6 x Latarnia parkowa
1 x Przyłącze energetyczne - latarnie parkowe

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: ul. Rubinowa, Osiedle Ołtaszyn - plac zabaw RUBINEK

Osiedle: Ołtaszyn

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

187

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 187
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 100
Mężczyźni 87

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.