Nr projektu. 9

SWOJCZYCKI PARK CZARNA WODA - ETAP 3 [WBO. 2020]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Izabela Folga-Łozińska

Opis projektu

Projekt jest kontynuacją kompleksowej rewitalizacji „Swojczyckiego Parku Czarna Woda”.
Wygrane w WBO 2016-2017 etapy 1 i 2 zostały zrealizowane i udostępnione do użytku mieszkańcom Wrocławia w grudniu 2019.
Etap 3 będzie dopełnieniem projektu o kolejne elementy:
1. Wybudowanie wiszącej kładki nad zbiornikiem wody, łączącej ulicę Swojczycką z parkiem, która stanowić będzie trzecie niezależne wejście do parku (punkt D na projekcie),
2. Wybudowanie alejki spacerowej w części parkowej od ulicy Ludowej, rewitalizacja tego terenu i dalsze nasadzenia zieleni (punkt G na projekcie),
3. Montaż „siłowni pod chmurką” przy istniejącym wejściu do Parku Czarna Woda od ulicy Ludowej (punkt K na projekcie),
4. Nasadzenia zieleni,

Uzasadnienie projektu

Celem projektu jest kontynuacja kompleksowej rewitalizacji "Swojczyckiego Parku Czarna Woda". Etap 1 i 2 został oddany do użytku mieszkańcom w grudniu 2019.
Chcemy zachować naturalistyczny charakter Parku, wydobyć jego istniejący potencjał. W efekcie końcowym park przypominać będzie „klimaty mazurskie” z szuwarami, pomostami, wysokimi trawami szumiącymi na wietrze, a czysta „Czarna Woda” stanie się domem dla rodzimych gatunków ptaków i zwierząt, natomiast dla Wrocławian będzie czystym relaksem.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami projektu będzie lokalna społeczność oraz wszyscy mieszkańcy Wrocławia.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

30 000

Elementy projektu

1 x Kładka drewniana nad wodą, łącząca ulicę Swojczycką z Parkiem
1 x Alejka spacerowa z kruszywa w części parkowej od ul. Ludowej
1 x Siłownia plenerowa
100 x Nasadzenia zieleni - drzewa, krzewy, trawy
6 x Mała architektura (ławki, kosze na śmieci)

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Zielony teren z bogatym starodrzewiem i zbiornikiem wodnym, położony na Swojczycach, pomiędzy ulicami Swojczycką, Ludową, Miłoszycką i Gospodarską we Wrocławiu.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Załączniki

Kontakt z liderem projektu