Nr projektu. 375

Progi zwalniające i lustra - poprawa bezpieczeństwa na ul. Elbląskiej [WBO. 2020]

Głosów: 10

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie progów zwalniających i lustra drogowego. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 100 000 zł. Wyznaczenie miejsc parkingowych wiązałoby się z likwidacją zieleni, co jest sprzeczne z kryterium w § 2 ust. 2. pkt. 3) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie progów zwalniających i lustra drogowego. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 100 000 zł. Wyznaczenie miejsc parkingowych wiązałoby się z likwidacją zieleni, co jest sprzeczne z kryterium w § 2 ust. 2. pkt. 3) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy Elbląskiej. Poprawa poprzez zbudowanie luster drogowych oraz progów zwalniających.

Uzasadnienie projektu

Ulica Elbląska idzie po łuku i widoczność jest ograniczona przez łuk drogi, stojące auta, rosnące drzewa i krzewy a także stojące przy drodze kubły na śmieci.
Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Elbląskiej powinna być zrealizowana priorytetowo, bowiem jest to droga przy której znajduje się plac zabaw, miejsce rekreacji ze stołem do tenisa, a także jest drogą do przedszkola, szkoły, kościoła, na przystanki autobusowe i do sklepów znajdujących się w centrum osiedla Kuźniki.

Grupa beneficjentów projektu

Grupą benefeficjentów są mieszkańcy ul. Elbląskiej i Hermanowskiej oraz odwiedzający ich goście.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

500

Elementy projektu

1 x lustra uliczne
3 x progi zwalniające

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Wzdłuż ulicy Elbląskiej i Hermanowskiej (działka Kuźniki AR_6, 42) oraz (działka Kuźniki AR_6, 10/3)

Osiedle: Kuźniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

10

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 10
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 4
Mężczyźni 6

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.