Nr projektu. 342

Park przy al. Jana Kasprowicza we Wrocławiu (naprzeciwko kościoła pw. św. Antoniego) na Karłowicach (Osiedle Karłowice-Różanka) [WBO. 2020]

Głosów: 1 161

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Łukasz Kaczkowski

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie pod warunkiem wykonania ciągów pieszych jak najmniej ingerujących w system korzeniowy istniejących drzew. Przebieg ścieżki oraz technologia realizacji ścieżek musi uwzględniać kolizję z drzewostanem i systemami korzeniowymi drzew. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie pod warunkiem wykonania ciągów pieszych jak najmniej ingerujących w system korzeniowy istniejących drzew. Przebieg ścieżki oraz technologia realizacji ścieżek musi uwzględniać kolizję z drzewostanem i systemami korzeniowymi drzew.
Szacunkowy koszt realizacji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt Park przy al. Jana Kasprowicza we Wrocławiu (naprzeciwko kościoła pw. św. Antoniego) na Karłowicach (Osiedle Karłowice-Różanka) zakłada opracowanie projektu, wytyczenie alejek, budowę oświetlenia, nasadzenia drzew i krzewów, montaż ławek.
Zapewnienie ochrony drzewu (dąb szypułkowy) o cechach pomnika przyrody (wniosek o ustanowienie pomnika przyrody jest rozpatrywany przez powołane do tego organy). Ustawienie dookoła drzewa niewielkiego ogrodzenia lub okręgu z kamieni.

Na terenie tym znajduje się już pewna liczba drzew, ale konieczne są dodatkowe nasadzenia oraz wytyczenie alejek.

Uzasadnienie projektu

Utworzenie Parku przy al. Jana Kasprowicza we Wrocławiu (naprzeciwko kościoła pw. św. Antoniego) na Karłowicach (Osiedle Karłowice-Różanka) jest bardzo ważnym projektem w skali całego Wrocławia, który pozwoli zachować wyjątkowy charakter Karłowic jako miasta - ogrodu.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Osiedli Karłowice-Różanka, Kleczków, Lipa Piotrowska, Polanowice-Poświętne-Ligota, a także mieszkańcy pozostałych osiedli Wrocławia korzystający ze spacerów nadodrzańskimi wałami.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

50 000 osób

Elementy projektu

1 x Opracowanie projektu
4 x Wytyczenie alejek
6 x Oświetlenie
20 x Nasadzenia drzew i krzewów
1 x Zabezpieczenie dębu o cechach pomnika przyrody
10 x Ustawienie ławek

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Karłowice-Różanka

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 161

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 161
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 648
Mężczyźni 513

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.