Nr projektu. 289

Chcemy oddychać - ratujmy starodrzew i zieleń przy ulicach! [WBO. 2020]

Głosów: 981

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale każde drzewo należy potraktować indywidualnie i na etapie realizacji dokładnie określić zakres prac. W przypadku poszczególnych drzew niezbędna będzie ekspertyza dotycząca statyki drzew przed ściągnięciem nawierzchni oraz po wykonanych pracach. Dodatkowo należy uwzględnić koszty poprawy warunków siedliskowych drzewa. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale każde drzewo należy potraktować indywidualnie i na etapie realizacji dokładnie określić zakres prac. W przypadku poszczególnych drzew niezbędna będzie ekspertyza dotycząca statyki drzew przed ściągnięciem nawierzchni oraz po wykonanych pracach. Dodatkowo należy uwzględnić koszty poprawy warunków siedliskowych drzewa. Szacunkowy koszt realizacji to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Tracimy za wiele dużych drzew. Trzeba o nie zadbać, bo pomagają nam żyć, zwłaszcza teraz, gdy weszliśmy w skwar epoki zmiany klimatu w mieście ze złą jakością powietrza. Brakuje we Wrocławiu działań pielęgnacyjnych, które przedłużyłyby życie dojrzałych drzew. Atakowane są przez jemiołę, zabetonowywane, zadeptywane. Trzeba je ratować.
Niech wrocławskie ulice nie zamieniają się w betonowe tunele! Mieszkamy tu - w przeciwieństwie do wielu miejskich decydentów – i musimy tu oddychać i żyć. Niech zamiast betonu pojawi się przy ulicach zieleń, a cenne stare drzewa dostaną szanse na dłuższe życie, by ratować nas przed zanieczyszczeniami i hałasem, dawać cień i chłód w skwarne lata.

Uzasadnienie projektu

Ubywa we Wrocławiu najcenniejszych drzew - dużych drzew rosnących przy ulicach i chroniących nas przed zanieczyszczeniami, spalinami, kurzem i hałasem. Przez dziesięciolecia powojenne wycinano dużo, a sadzono zbyt mało, nie ma więc następców starych drzew i długo nie będzie, sądząc po tym, jak w większości kiepsko sobie radzą młode drzewa sadzone obecnie. Właśnie dlatego trzeba w sposób szczególny traktować ten odziedziczony starodrzew, bo to on w największym stopniu oczyszcza powietrze. Usuwane powinny być wyłącznie te drzewa, których nie można już poratować i które stanowią realne, a nie tylko teoretyczne zagrożenie. Katastrofa klimatyczna każe patrzeć na każde dorosłe drzewo jak na dobro o nieprzeliczalnej wartości. Ratujmy je!

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy mieszkańcy Wrocławia plus przebywający tu czasowo.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Ok. 800-900 tysięcy osób

Elementy projektu

1 x konsultacje z dendrologami
1 x prace uwalniające korzenie drzew od betonu i asfaltu, spulchnianie ziemi, napowietrzanie
1 x nawiezienie ziemi kompostowej
1 x ochrona przed zadeptaniem, parkowaniem (wygrodzenia, nasadzenia krzewów ochronnych oraz roślin zadarniających)
1 x odżywienie drzew wg potrzeb (nawozy, mikoryza itp.)

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Drzewa przy ulicach całego Wrocławia w rejonach zgodnych z podziałem ZZM: Psie Pole, Fabryczna, Krzyki, Śródmieście, Stare Miasto. Na każdy rejon przypada pula ok. 400 000 zł.

Osiedle: Wrocław

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

981

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 981
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 684
Mężczyźni 297

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.