Nr projektu. 268

Ścieżka rowerowa łącząca Kowale z resztą miasta [WBO. 2020]

Głosów: 859

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: AGNIESZKA KOSIK-WOLNY

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, dla przedmiotowej drogi rowerowej istnieje już gotowa dokumentacja projektowa. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, dla przedmiotowej drogi rowerowej istnieje już gotowa dokumentacja projektowa. Szacunkowy koszt realizacji to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kwidzińskiej oraz częściowo w ul. Działdowskiej. Ścieżka ma stanowić bezpieczne i sprawne połączenie rowerowe osiedla Kowale z pozostałą tkanką rowerową miasta. Ma służyć mieszkańcom, pracownikom pobliskich fabryk, uczniom szkoły. W obecnym stanie teren ten porośnięty jest zielenią nieurządzoną. Projekt zakłada przeprowadzenie w tej zieleni ścieżki rowerowej wraz z jej częściowym uporządkowaniem w taki sposób aby stanowiła fragment zieleni parkowo- przyulicznej. Lokalizacja ścieżki za torowiskiem tramwajowym zapewnia jej skuteczną separację od ruchu samochodowego a lokalizacja w otoczeniu zieleni stanowi urozmaicenie wycieczek rowerowych dla użytkowników.

Uzasadnienie projektu

W dynamicznie rozwijającej się przestrzeni osiedla Kowale powstają coraz większe potrzeby rozwoju infrastruktury komunikacyjnej oraz sprawnego połączenia z całą tkanką miejską. Zabudowa przemysłowa oraz mieszkaniowa w obrębie ulicy Kwidzyńskiej generuje coraz większy ruch samochodowy, wypierając jednocześnie transport rowerowy czyniąc go coraz bardziej niebezpiecznym. Projekt zakłada budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Kwidzińskiej za torowiskiem tramwajowym w terenach obecnej zieleni nieurządzonej, jako bezpiecznego połączenia osiedla Kowale z rowerową tkanką miejską dla pracowników pobliskich fabryk, użytkowników obiektów sportowych, mieszkańców osiedla Kowale oraz dalszych osiedli we wschodniej części Wrocławia.

Grupa beneficjentów projektu

Pracownicy dojeżdżający do pracy tym pracownicy firmy 3M
Mieszkańcy osiedla Kowale
Uczniowie szkoły podstawowej sp8
użytkownicy obiektów sportowych w tym WKK

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

beneficjenci liczba 8050 w tym:
Pracownicy 3M oraz innych firm 5000
Mieszkańcy osiedla Kowale 2400
Uczniowie szkoły podstawowej sp8 uczniowie i rodzice 450
użytkownicy obiektów sportowych 200

Elementy projektu

1 x ścieżka rowerowa około 1200m
1 x przepusty rurowe -rozbudowa
2 x przejazdy przez drogę - oznakowania
20 x wycinka sanitarna zieleni szacunkowa ilość
20 x nasadzenia zastępcze

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Kwidzyńskiej oraz częściowo Działdowskiej

Osiedle: Kowale

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

859

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 859
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 470
Mężczyźni 389

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.