Nr projektu. 256

Pozytywna Transformacja Maślic: SAMOOBSŁUGOWY SERWIS ROWEROWY "MAŚLICE" - dla wszystkich cyklistów wrocławskich. [WBO. 2020]

Głosów: 84

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

W razie awarii roweru nie zawsze mamy przy sobie podstawowe narzędzia do niewielkiej ale koniecznej korekty. Co zrobić, jeśli jesteśmy daleko od domu, a w pobliżu nie ma serwisu rowerowego?Samoobsługowa stacja naprawy rowerów oferuje zestaw narzędzi i pompkę rowerową na wszystkie rodzaje zaworów. Możliwe jest też zawieszenie roweru w specjalnym uchwycie na czas naprawy. Korzystanie ze stacji jest całkowicie bezpłatne!Projekt w stosunku do potrzeb i potencjalnej grupy odbiorców należy do projektów stosunkowo budżetowych, a zarazem mającym duże wymierne korzyści dla stosunkowo obszernej grupy rowerzystów. Projekt zakłada wykonanie stacji, oświetlanie solarnego, kosza na śmieci oraz małej ławki betonowej bez oparcia. Akcja Rowerowe Maślice.

Uzasadnienie projektu

Na osiedlu Maślice Małe nie ma serwisu rowerowego, nie ma też samoobsługowej stacji naprawy rowerów. Osiedle Maślice Małe są bardzo popularnym miejscem wycieczek rowerowych oraz codziennego poruszania się mieszkańców po osiedlu. Osiedle przeżywa boom mieszkaniowy i tym samym zwiększa się ilość osób poruszających się rowerem. Rośnie świadomość ekologiczna i zdrowotna. Tym samym samoobsługowa stacja naprawy rowerów jest elementem, który myślenie o rowerze, jako środku codziennego poruszania się oraz jako forma prozdrowotna ten proces wzmacnia ("myślenie prorowerowe"). Potrzeba umiejscowienia stacji przy ul. Maślickiej obok Pasażu Królewieckiego,na szlaku bardzo uczęszczanej ścieżki rowerowej jest oczywiste i uzasadnione.

Grupa beneficjentów projektu

Wszyscy rowerzyści poruszający się lub przejezdzający przez osiedle Maślice Małe oraz lokalni rowerzyści chcący dokonać podstawowej naprawy roweru, w gronie innych zaprzyjaźnionych cyklistów.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Grupa beneficjentów jest zmienna w zależności od pory roku. Szacunkowa grupa ok. 500 rowerzystów miesięcznie, ponad 6 tyś rocznie lub więcej.

Elementy projektu

2 x samoobsługowa stacja rowerowa
1 x elementy infrastruktury towarzyszącej (chodnik, obrzeża betonowe)
1 x kosz na śmieci
1 x mała ławka betonowa bez oparcia
1 x tablica informacyjna- zasady korzystania z samoobsługowej stacji rowerowej
1 x lampa-oświetlenie solarne

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Samoobsługowa Stacja Obsługi Rowerów przy ul. Maślickiej na terenie Gminy Wrocław (działka należąca do ZZM) przy istniejącej ścieżce rowerowej i chodniku na wysokości ul Rolnej przed sklepem LIDL.

Osiedle: Maślice

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

84

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 84
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 47
Mężczyźni 37

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.