Nr projektu. 229

Rowerem do Parku Tysiąclecia - odcinek 1 (droga rowerowa w ciągu ul. Żernickiej od Mostu Żernickiego do ul. Kołobrzeskiej) [WBO. 2020]

Głosów: 286

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Wojciech Witek

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że w związku z ograniczeniami terenowymi (istniejący rów oraz drzewa) w celu uniknięcia wycinek rekomendujemy, by ciąg pieszo-rowerowy powstał po śladzie istniejącego chodnika. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że w związku z ograniczeniami terenowymi (istniejący rów oraz drzewa) w celu uniknięcia wycinek rekomendujemy, by ciąg pieszo-rowerowy powstał po śladzie istniejącego chodnika. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Żernickiej pomiędzy Mostem Żernickim a ul. Kołobrzeską stanowiącej część połączenia rowerowego osiedli Kuźniki i Nowy Dwór z Parkiem Tysiąclecia.

Uzasadnienie projektu

Celem projektu jest poprawa dojazdu rowerem do leśnej części Parku Tysiąclecia dla mieszkańców Kuźnik i Nowego Dworu oraz poprawa połączenia rowerowego z osiedlem Żerniki. Obecnie droga dla rowerów w ciągu ul. Żernickiej urywa się tuż po zjeździe z Kładki Żernickiej na wysokości ul. Jaksonowickiej. Dalej rowerzyści są zmuszeni do korzystania z ruchliwej jezdni ul. Żernickiej, co negatywnie wpływa na ich bezpieczeństwo, więc wielu decyduje się na jazdę po chodniku, co z kolei obniża bezpieczeństwo pieszych. Budowa drogi dla rowerów rozwiąże powyższe problemy, a jednocześnie pozwoli uzupełnić sieć dróg rowerowych o kolejny odcinek.

Grupa beneficjentów projektu

Rowerzyści (nowa droga dla rowerów), piesi (rowerzyści nie będą korzystać z chodnika) oraz kierowcy (przeniesienie ruchu rowerów z ulicy na drogę na rowerów).

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

~15000

Elementy projektu

1 x Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Żernickiej pomiędzy ul. Jaksonowicką a ul. Kołobrzeską.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Kuźniki

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

286

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 286
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 153
Mężczyźni 133

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.