Nr projektu. 215

Chodnik i ścieżka rowerowa z Kowal na Swojec [WBO. 2020]

Głosów: 785

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 1 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Marek Żuk

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, dla tej inwestycji gotowa jest już dokumentacja projektowa i ostateczny kształt projektu będzie musiał być z nią zgodny. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 1 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, dla tej inwestycji gotowa jest już dokumentacja projektowa i ostateczny kształt projektu będzie musiał być z nią zgodny. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 1 500 000 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Kowalskiej od zakładów 3M do ulicy Miłoszyckiej, połączy Osiedla Kowale i Swojczyce oraz zapewni bezpieczne przemieszczanie się mieszkańców Kowal, Swojca, Strachocina, Wojnowa, Biskupina oraz pracowników fabryk 3M i VOLVO zlokalizowanych na Kowalach i Swojcu. Projekt dotyczy zbudowania chodnika, ścieżki rowerowej, przebudowy skrzyżowania Kowalska, Mydlana, Miłoszycka oraz oświetlenia.

Uzasadnienie projektu

Ruchliwa ulica Kowalska, niekończący się sznur samochodów osobowych i ciężarowych, nawet takich które zgodnie z organizacją ruchu drogowego nie powinny się po Kowalskiej poruszać. Ulica z niewymiarowymi pasami ruchu, bez chodnika, z głębokimi rowami zamiast pobocza. W takiej scenerii mieszkańcy Kowal walcząc o życie przedzierają się do sąsiedniego Swojca. Jedynym rozwiązaniem jest chodnik i ścieżka rowerowa, która zapewni bezpieczne przemieszczanie się między Osiedlami. Najwyższy już czas, aby powstała.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjantami projektu będą mieszkańcy Kowal, Swojczyc, Strachocina, Wojnowo i Biskupina oraz pracownicy fabryk 3M i VOLVO zlokalizowanych na Kowalach i Swojcu.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Liczbę beneficjentów szacujemy na około 10.000 osób

Elementy projektu

1000 x Chodnik
1000 x Ścieżka rowerowa
20 x Oświetlenie
1 x Przebudowa skrzyżowania Kowalska Mydlana Miłoszycka

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Wzdłuż ulicy Kowalskiej od zakładów 3M do ulicy Miłoszyckiej.

Osiedle: Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

785

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 785
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 399
Mężczyźni 386

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.