Nr projektu. 188

Woonerf na Gepperta [WBO. 2020]

Głosów: 24

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Maciej Różański

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Konieczne będzie zachowanie ruchu dwukierunkowego ze względu na obsługę komunikacyjną przyległej zabudowy i konieczność zachowania możliwości obsługi technicznej imprez organizowanych w obszarze Rynku i Placu Solnego. Ochrona konserwatorska i rozmieszczenie sieci podziemnych bardzo mocno warunkują zakres ingerencji w nawierzchnie, wprowadzanie elementów małej architektury oraz zieleni. Szczegółowo może być to rozstrzygnięte dopiero na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Konieczne będzie zachowanie ruchu dwukierunkowego ze względu na obsługę komunikacyjną przyległej zabudowy i konieczność zachowania możliwości obsługi technicznej imprez organizowanych w obszarze Rynku i Placu Solnego. Ochrona konserwatorska i rozmieszczenie sieci podziemnych bardzo mocno warunkują zakres ingerencji w nawierzchnie, wprowadzanie elementów małej architektury oraz zieleni. Szczegółowo może być to rozstrzygnięte dopiero na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Szacunkowy koszt inwestycji to 2 000 000 zł. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 188, 371.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt zakłada zamianę ulicy Eugeniusza Gepperta na woonerf. Auta dalej mogłyby tędy przejeżdżać, ale tylko w jednym kierunku - od Kazimierza Wielkiego do pl. Solnego. Projekt zakłada dopuszczenie kontraruchu dla rowerów. Z ulicy zniknęłyby miejsca parkingowe, których ilość w ścisłym centrum powinna zostać ograniczona po otwarciu parkingu pod NFM, a w ich miejsce zostałyby posadzone drzewa oraz zamontowane elementy małej architektury. Na całej ulicy zostałaby wymieniona nawierzchnia, która w całości byłaby dostępna dla pieszych, którzy nie musieliby więcej cisnąć się na wąskim chodniku.

Uzasadnienie projektu

Ulica Gepperta znajduje się w ścisłym centrum miasta przez co jest często uczęszczana przez spacerujących mieszkańców i turystów. Ulica ta stanowi łącznik między pl. Solnym, a pl. Wolności. Piesi mają tam obecnie do dyspozycji jedynie bardzo wąski chodnik, który nie jest w stanie zapewnić bezpiecznej oraz komfortowej podróży. Proponowane rozwiązanie ma to zmienić. Projekt ma w szczególności poprawić sytuację osób o ograniczonej sprawności.

Grupa beneficjentów projektu

Każdy mieszkaniec miasta oraz turysta, który znajdzie się na ul. Eugeniusza Gepperta.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

500000

Elementy projektu

1 x wymiana nawierzchni
10 x posadzenie drzew
6 x montaż ławek
3 x montaż kubłów na śmieci

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Stare Miasto

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

24

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 24
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 10
Mężczyźni 14

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.