Nr projektu. 164

Droga rowerowa Muchobor Wielki - FAT [WBO. 2020]

Głosów: 904

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Adam Michalak

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie odcinka po południowej stronie ulicy Krzemienieckiej (do przejazdu kolejowego), Ostrowskiego i Petuniowej i dowiązania do istniejącej drogi rowerowej na ulicy Klecińskiej. Szacunkowy koszt realizacji tego odcinka wynosi 750 000 zł. Szacunkowy koszt kładki przekracza maksymalną kwotę dla projektów WBO. Pozostały przebieg trasy leży na działkach, które nie należą do Gminy Wrocław - działki wzdłuż rzeki Ślęzy są własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, teren między ogródkami działkowymi a linią kolejową jest własnością ROD i PKP. W tym zakresie projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 5) oraz 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie odcinka po południowej stronie ulicy Krzemienieckiej (do przejazdu kolejowego), Ostrowskiego i Petuniowej i dowiązania do istniejącej drogi rowerowej na ulicy Klecińskiej. Szacunkowy koszt tego odcinka to 750 000 zł. Szacunkowy koszt kładki przekracza maksymalną kwotę dla projektów WBO. Pozostały przebieg trasy leży na działkach, które nie należą do Gminy Wrocław - działki wzdłuż rzeki Ślęzy są własnością Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, teren między ogródkami działkowymi a linią kolejową jest własnością ROD i PKP. W tym zakresie projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 5) oraz 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Budowa d. asfaltowej od p.kolejowego do ulicy Petuniowej/Klecińskiej

Uzasadnienie projektu

Obecnie nie ma połączenia rowerowego wspomnianych obszarów. Dodatkowo większość dróg rowerowych jest budowana w śladzie ulic po której jeżdżą samochody co wiąże się z wdychaniem spalin i zanieczyszczeniem. Podana droga ma na celu odizolowanie w części/całości (w zależności od wariantu) rowerzysty od zatłoczonej ulicy.

Grupa beneficjentów projektu

mieszkańcy Muchoboru Wielkiego, Muchoboru Małego, sąsiadujących osiedli oraz osoby mieszkające poza Wrocławiem, które chcą się dostać do centrum i pozostałych części miasta.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

5000-10000

Elementy projektu

Budowa drogi rowerowej po południowej stronie ulicy Krzemienieckiej (do przejazdu kolejowego), Ostrowskiego i Petuniowej

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Budowa drogi rowerowej po południowej stronie ulicy Krzemienieckiej (do przejazdu kolejowego), Ostrowskiego i Petuniowej

Osiedle: Grabiszyn-Grabiszynek

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

904

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 904
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 472
Mężczyźni 432

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.