Nr projektu. 161

Bezpieczne Złotniki - Progi zwalniające na Złotnikach [WBO. 2020]

Głosów: 51

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 300 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Mateusz Kęska

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 300 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 300 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.

Opis projektu

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Złotniki, a w szczególności dzieci, poprzez ograniczenie prędkości, a przez to zwrócenie większej uwagi na pieszych, na trzech złotnickich ulicach: ul. Rawickiej, ul. Złotnickiej (od ul. Kosmonautów do ul. Wielkopolskiej-Małopolskiej) oraz ul. Kamiennogórskiej. Dodatkowym aspektem jest Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu, który mieści się przy ul. Kamiennogórska 16, a co za tym idzie duża ilość niepełnosprawnych osób przebywających w tym rejonie.

Uzasadnienie projektu

Na osiedlu, na ulicach m.in. Wielkopolska-Małopolska, Kościańska, Złotnicka (częściowo), Rajska (częściowo), Żwirowa, Kielecka, Tarnowska, Rzeszowska są progi zwalniające. Niestety brak ich na głównych drogach łączących dwie największe ulice w tym rejonie czyli pomiędzy ulicami Wielkopolska-Małopolska a ulicą Kosmonautów. Na Złotnikach jest wiele nowych bloków, a co za tym idzie małych dzieci, i to właśnie dla ich bezpieczeństwa powinny zostać zamontowane progi zwalniające, aby zmusić kierowców do większego skupienia i nie przekraczania prędkości.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Złotniki oraz osoby, które przywożą i odbierają dzieci z przedszkoli, szkół i Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 (ul. Kamiennogórska 16)

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

5000

Elementy projektu

2 x Progi zwalniające na ul. Rawickiej
2 x Progi zwalniające na ul. Złotnickiej
3 x Progi zwalniające na ul. Kamiennogórskiej

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Osiedle Złotniki - ul. Rawicka, ul. Złotnicka (od Kosmonautów do skrzyżowania z ul. Wielkopolską-Małopolską), ul. Kamiennogórska.

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

51

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 51
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 31
Mężczyźni 20

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.