Nr projektu. 150

Zielony klin Żmigrodzka - kolejny etap - boisko wielofunkcyjne [WBO. 2020]

Głosów: 1 668

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: joanna stańczyk

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że w ramach realizacji inwestycji konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej. ZZM bowiem nie posiada projektu budowlanego zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Żmigrodzka - Pakosławska we Wrocławiu, bez którego nie jest możliwe uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia. W koncepcji zagospodarowania całego terenu klina przewidziano dwa boiska wielofunkcyjne obok siebie, o nawierzchni z sztucznej trawy. Jedno boisko o wymiarach: 8,7 m x 19 m. Rekomendujemy podział inwestycji na etapy. Zakres I etapu prac obejmowałby opracowanie dokumentacji projektowej dwóch boisk, uporządkowanie terenu z wycinką drzew i krzewów, budowa jednego boiska wielofunkcyjnego, wyposażenie boiska w elementy do gry. Szacunkowy koszt realizacji I etapu inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że w ramach realizacji inwestycji konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej. ZZM bowiem nie posiada projektu budowlanego zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Żmigrodzka - Pakosławska we Wrocławiu, bez którego nie jest możliwe uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia. W koncepcji zagospodarowania całego terenu klina przewidziano dwa boiska wielofunkcyjne obok siebie, o nawierzchni z sztucznej trawy. Jedno boisko o wymiarach: 8,7 m x 19 m. Rekomendujemy podział inwestycji na etapy. Zakres I etapu prac obejmowałby opracowanie dokumentacji projektowej dwóch boisk, uporządkowanie terenu z wycinką drzew i krzewów, budowa jednego boiska wielofunkcyjnego, wyposażenie boiska w elementy do gry.
Szacunkowy koszt realizacji I etapu inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 149, 150.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Zielony Klin Żmigrodzka to szansa na prawdziwy teren rekreacyjny na północy Wrocławia. Wygrana WBO 2019 pozwoli na budowę placu zabaw dla dzieciaków. WBO 2020 to szansa na boisko wielofunkcyjne. Do dzieła!

Uzasadnienie projektu

Plan zagospodarowania Zielonego Klina przy ul. Żmigrodzkiej jest gotowy do realizacji. Dzięki kolejnym edycjom WBO będziemy wyposażać go w kolejne elementy. Po zwycięskim placu zabaw, czas na boiska wielofunkcyjne.

Grupa beneficjentów projektu

mieszkańcy północnego Wrocławia

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

20000 mieszkańców - z osiedli: Polanowice-Poświętne-Ligota, Różanka

Elementy projektu

opracowanie dokumentacji projektowej dwóch boisk
uporządkowanie terenu
budowa jednego boiska wielofunkcyjnego
wyposażenie boiska w elementy do gry

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Polanowice-Poświętne-Ligota

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 668

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 667
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 901
Mężczyźni 767

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.